Selected
Р.б. Шифра Испит Семестар Студије Испитни рок Датум Наставник
1. 11123 Историја старог Истока и старе Грчке 1 1.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
2. 11223 Историја старог Истока и старе Грчке 2 2.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
3. 11338 Општа историја раног средњег века 1 3.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
4. 11527 Општа историја 19. века 1 5.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Саша Д. Станојевић
5. 11681 Архивистика 6.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
6. 41331 Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219.) 3.сем. Историја уметности 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
7. 41324 Музеологија 3.сем. Историја уметности 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
8. 41884 Архивистика 8.сем. Историја уметности 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
9. 11635 Историја српског народа од 16. до 18. века 2 6.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Далибор М. Елезовић
10. 11636 Рана модерна историја 2 6.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
11. 11637 Општа историја 19. века 2 6.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Саша Д. Станојевић
12. 11731 Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 1 7.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Саша Д. Станојевић
13. 11732 Историја Југославије 1 7.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
14. 11743 Свет у савременом добу 1 7.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
15. 11725 Методика наставе историје 1 7.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
16. 11831 Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 2 8.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Саша Д. Станојевић
17. 11832 Историја Југославије 2 8.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
18. 11843 Свет у савременом добу 2 8.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
19. 11824 Методика наставе историје 2 8.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
20. 21131 Општа педагогија 1 1.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 14:00 Татјана С. Радојевић
21. 21233 Историја педагошких идеја 1 2.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
22. 21331 Oпшта педагогија 2 3.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 16:00 Татјана С. Радојевић
23. 21332 Историја педагошких идеја 2 3.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
24. 21431 Породична педагогија 4.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
25. 21442 Педагошка психологија 1 4.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
26. 21433 Развој педагошких идеја у Србији 4.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
27. 51333 Социјална психологија 4.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Оливера Б. Радовић
28. 51522 Методологија социолошких истраживања 1 5.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:30 Јасмина . Петровић
29. 51622 Методологија социолошких истраживања 2 6.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:30 Јасмина . Петровић
30. 51643 Социологија рада 6.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 11:00 Гордана . Стојић
31. 51741 Социологија политике 7.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
32. 51733 Социологија образовања 7.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
33. 51724 Методика наставе социологије 7.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Оливера С. Марковић Савић
34. 51765 Истраживање јавног мњења 7.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
35. 21532 Андрагогија 5.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 16:00 Игор Р. Ђурић
36. 51766 Развијање истраживачког пројекта 7.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
37. 21523 Статистика 1 5.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
38. 51831 Социологија религије 8.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
39. 51832 Социологија етничких група и нација 8.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
40. 51843 Социологија села 8.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
41. 51885 Социологија политичких партија 8.сем. Социологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
42. 21642 Развој и евалуација програма 6.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 16:00 Татјана С. Радојевић
43. 31132 Психологија опажања 1.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 16:00 Оливер . Тошковић
44. 21623 Методологија педагошких истраживања 2 6.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
45. 21644 Стручна пракса 1 6.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
46. 31124 Статистика у психологији 1 1.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 10:00 Оливер . Тошковић
47. 31222 Статистика у психологији 2 2.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 10:00 Оливер . Тошковић
48. 21722 Методика друштвено-хуманистичког образовања 7.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
49. 21723 Методика рада школског педагога 1 7.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 16:00 Татјана С. Радојевић
50. 21744 Стручна пракса 2 7.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
51. 21786 Стручно усавршавање наставника 7.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
52. 31217 Педагогија 2.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
53. 21822 Методика рада школског педагога 2 8.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 16:00 Татјана С. Радојевић
54. 21823 Методика природно-математичког образовања 8.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
55. 31435 Когнитивна психологија 3.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
56. 21834 Компаративна педагогија 8.сем. Педагогија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 16:00 Игор Р. Ђурић
57. 31322 Принципи психолошког тестирања 3.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
58. 31333 Развојна психологија 1 3.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
59. 31334 Општа психопатологија 3.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
60. 31432 Развојна психологија 2 4.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
61. 91180 Савремени српски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
62. 91210 Савремени енглески језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Тамара М. Јеврић
63. 91280 Савремени српски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
64. 91330 Енглески класицизам и сентиментализам 3.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 15:00 Ана М. Андрејевић
65. 91420 Синтакса енглеског језика 1 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
66. 91430 Англо-амерички романтизам 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
67. 91450 Педагогија 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
68. 91510 Савремени енглески језик 5 5.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
69. 91520 Синтакса енглеског језика 2 5.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
70. 91530 Књижевност викторијанског доба 5.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
71. 91610 Савремени енглески језик 6 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
72. 91620 Лексичка семантика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
73. 91630 Англо-амерички критички есеј 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
74. 91650 Педагошка психологија 1 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
75. 91661 Књижевно превођење 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Наташа М. Бакић-Мирић
76. 91662 Специјални курс из књижевности 2 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
77. 91710 Савремени енглески језик 7 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Тамара М. Јеврић
78. 91750 Методика наставе енглеског језика 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
79. 91730 Савремени англо-амерички роман 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
80. 91740 Тумачење књижевног дела 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
81. 91761 Специјални курс из језика 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
82. 91771 Специјални курс из језика 2 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
83. 91772 Географске варијанте енглеског језика 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:30 Снежана М. Зечевић
84. 91810 Савремени енглески језик 8 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Тамара М. Јеврић
85. 91850 Историја енглеског језика 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Тамара М. Јеврић
86. 91830 Савремена англо-америчка књижевност 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
87. 91840 Култура језичког изражавања 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
88. 91863 Тумачење књижевног дела 2 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
89. 91872 Методика наставе енглеског језика 2 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
90. 71141 Народна књижевност 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
91. 61143 Народна књижевност 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
92. 71241 Народна књижевност 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
93. 71341 Народна књижевност 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
94. 71345 Савремени српски језик 1 3.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
95. 71421 Теорија књижевности 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
96. 71443 Савремени српски језик 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
97. 61249 Народна књижевност 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
98. 61335 Романтизам 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
99. 71531 Романтизам 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
100. 71532 Преглед јужнословенских књижевности (хрватска, македонска, словеначка) 5.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
101. 71513 Општа књижевност 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
102. 71544 Синтакса српског језика 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
103. 71589 Психологија 5.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
104. 71631 Романтизам 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
105. 71632 Српска књижевност 20. века 1 6.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
106. 71613 Општа књижевност 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
107. 71624 Акцентологија стандардног српског језика 6.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Ана М. Јањушевић Оливери
108. 71644 Синтакса српског језика 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
109. 71625 Педагогија 6.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
110. 71731 Реализам 1 7.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
111. 71732 Српска књижевност 20. века 2 7.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
112. 71713 Општа књижевност 3 7.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
113. 71725 Методика наставе српске књижевности и језика 1 7.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
114. 71776 Поетика Иве Андрића 7.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
115. 71831 Реализам 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
116. 71832 Српска књижевност 20. века 3 8.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
117. 71813 Општа књижевност 4 8.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
118. 71825 Методика наставе српске књижевности и језика 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
119. 81431 Савремени руски језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
120. 81432 Морфологија руског језика са творбом речи 4.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
121. 81433 Руски романтизам 4.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Марина М. Копривица
122. 81731 Савремени руски језик 6 6.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
123. 61434 Романтизам 2 4.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
124. 61646 Педагогија 4.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
125. 61541 Морфологија српског језика 5.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
126. 61515 Општа књижевност 1 5.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
127. 61631 Акцентологија стандардног српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Ана М. Јањушевић Оливери
128. 61642 Творба речи српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
129. 61614 Општа књижевност 2 6.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
130. 61635 Српска књижевност 20. века 1 6.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
131. 61741 Синтакса реченице српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
132. 61742 Стилистика српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
133. 61723 Методика наставе српског језика и књижевности 1 7.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
134. 61744 Преглед јужнословенских књижевности (хрватска, македонска, словеначка) 7.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
135. 61735 Српска књижевност 20. века 2 7.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
136. 61841 Морфосинтакса српског језика 8.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
137. 61823 Методика наставе српског језика и књижевности 2 8.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
138. 61845 Урбана дијалектологија 8.сем. Српски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
139. 11633 Историја српског народа од 12. до 15. века 2 6.сем. Историја 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
140. 81531 Савремени руски језик 5 5.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Вишња . Вишњевац
141. 81572 Синтакса руског језика са стилистиком 5.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
142. 81543 Тумачење књижевног дела 1 5.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
143. 81534 Руска књижевност - реализам 5.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
144. 81545 Историја руског језика 5.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
145. 81672 Лексикологија и лексикографија савременог руског језика 6.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 08:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
146. 81633 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 6.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 12:00 Марина М. Копривица
147. 81645 Тумачење књижевног дела 2 6.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
148. 81731 Савремени руски језик 7 7.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
149. 81776 Методика наставе руског језика 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
150. 81779 Руска књижевност (спец. курс 3) 7.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
151. 81831 Савремени руски језик 8 8.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
152. 81845 Историја Византије 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Дејан Р. Гашић
153. 81846 Социологија образовања 8.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
154. 81887 Методика наставе руског језика 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
155. 91620 Лексичка семантика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
156. 31434 Психопатологија - специјални део 4.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
157. 31541 Увод у педагошку психологију 5.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
158. 31532 Увод у социјалну психологију 5.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Оливера Б. Радовић
159. 31523 Теорије личности 5.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
160. 31544 Основе психологије рада 5.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
161. 31545 Увод у клиничку психологију 5.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
162. 31577 Вештине психолошког саветовања 5.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
163. 31435 Мотивација и емоције 4.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
164. 31115 Увод у социологију 1.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Урош В. Шуваковић
165. 31259 Логика 2.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
166. 31433 Основи психологије личности 4.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
167. 31641 Основе клиничке процене 6.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
168. 31632 Развојна психопатологија 1 6.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
169. 31643 Психологија наставе 6.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Душан Ј. Ранђеловић
170. 31644 Психолошко саветовање у организацији 6.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
171. 31665 Антропологија личности 6.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
172. 31686 Психосоцијална рехабилитација 6.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
173. 31667 Истраживања у социјалној психологији 6.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
174. 31421 Психометрија - Конструкција мерних инструмената 4.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Иван З. Стојиловић
175. 31741 Методе клиничке процене 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
176. 31732 Психологија људских група 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
177. 31733 Развојна психопатологија 2 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
178. 31765 Психологија интелигенције 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
179. 31786 ПРАВИ Психологија комуникација 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
180. 31787 Практикум - Педагошка психологија 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Кристина Ж. Ранђеловић
181. 31788 Практикум - Психологија рада 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Анђела Д. Кељановић
182. 31789 Практикум - Клиничка психологија 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
183. 317810 Практикум - Социјална психологија 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Анђела Д. Кељановић
184. A1332 Византијска филозофија до VIII века 3.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
185. A1331 Историја средњовековне, ренесансне и нововековне филозофије 3.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Неџиб М. Прашевић
186. А1314 Историја европског Средњег века 3.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
187. A1355 Старословенски језик 1 3.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
188. 91473 Специјални курс из књижевности 1 - Готска књижевност 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Младен М. Јаковљевић
189. A1531 Историја немачке класичне филозофије 5.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
190. А1586 Историја социјалних и политичких теорија 1 5.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
191. А1638 Историја филозофије XIX века 6.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
192. А1630 Филозофија културе 6.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
193. А1631 Онтологија 2 6.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
194. А1683 Историја социјалних и политичких теорија 2 6.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
195. А1684 Социологија комникација 6.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
196. А1731 Филозофија XX века 1 7.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
197. А1744 Социологија политике 7.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
198. А1786 Увод у филозофију религије 7.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
199. А1837 Филозофија XX века 2 8.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
200. А1828 Методика наставе филозофије са школским радом 8.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
201. А1889 Наука о уметности 8.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
202. А1860 Историја и духовне науке 8.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
203. A1439 Византијска филозофија од VIII-XIV века 4.сем. Филозофија 2012. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
204. 31841 Психологија менталног здравља 8.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
205. 31833 Социјална перцепција и интеракција 8.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
206. 31875 Социјални конфликти 8.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
207. 31886 ПРАВИ Психопатологија и психодијагностика деце и младих 8.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
208. 31887 Психологија морала 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
209. 31868 Психологија индивидуалних разлика 8.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
210. ЕНОС11 Савремени енглески језик 1 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Тамара М. Јеврић
211. ЕНОС12 Увод у студије енглеског језика 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 13:00 Јелена Б. Бабић Антић
212. ЕНОС 13 Енглеска историја и култура 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
213. ЕНОС14 Увод у општу лингвистику 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
214. ЕНОС 15 Савремени српски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
215. ЕНОСИ11 Руски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
216. ЕНОСИ12 Француски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
217. ЕНОС22 Фонологија енглеског језика 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 12:00 Тамара М. Јеврић
218. ЕНОС23 Средњовековна и ренесансна енглеска књижевност 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 15:00 Ана М. Андрејевић
219. ЕНОС24 Америчка историја и култура 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
220. ЕНОС25 Увод у теорију књижевности 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
221. ЕНОС26 Савремени српски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
222. ЕНОСИ21 Руски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
223. ЕНОС32 Морфологија енглеског језика 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Тамара М. Јеврић
224. ЕНОС33 Енглески класицизам и сентиментализам 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 15:00 Ана М. Андрејевић
225. ЕНОС34 Педагошка психологија 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
226. ЕНОСИ31 Руски језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
227. ЕНОСИ32 Француски језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
228. ЕНОСИ33 Увод у етику 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
229. ЕНОСИ34 Историја културе Срба 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
230. ЕНОС31 Савремени енглески језик 2 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Наташа М. Бакић-Мирић
231. ЕНОС42 Синтакса енглеског језика 1 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
232. ЕНОС43 Англо-амерички романтизам 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
233. ЕНОС44 Педагогија 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
234. ЕНОСИ41 Руски језик 4 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
235. ЕНОСИ42 Француски језик 4 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
236. ЕНОСИ46 Специјални курс из језика 1 (Глаголски облици у енглеском језику) 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Тамара М. Јеврић
237. ЕНОСИ48 Специјални курс из књижевности 1 (Шекспир и енглеска драма) 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 08:00 Ана М. Андрејевић
238. ЕНОС52 Синтакса енглеског језика 2 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
239. ЕНОС53 Књижевност викторијанског доба 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
240. ЕНОС54 Теорије и технике превођења 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Јелена Б. Бабић Антић
241. ЕНОСИ60 Специјални курс из језика 2 (Итеркултурална комуникација и поп(уларна) култура) 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
242. ЕНОСИ52 Специјални курс из књижевности 2 (Готска књижевност) 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Младен М. Јаковљевић
243. ЕНОСИ53 Социологија културе 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Зоран Д. Недељковић
244. ЕНОСИ54 Информатика 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
245. ЕНОС51 Савремени енглески језик 3 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
246. ЕНОС62 Лексичка семантика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
247. ЕНОС63 Историја енглеског језика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Тамара М. Јеврић
248. ЕНОС64 Англо-амерички критички есеј 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
249. ЕНОС65 Дидактика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
250. ЕНОСИ61 Књижевно превођење 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Наташа М. Бакић-Мирић
251. ЕНОСИ62 Специјални курс из књижевности 3 (Студије канадске културе) 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 15:00 Ана М. Андрејевић
252. ЕНОС72 Методика наставе енглеског језика 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
253. ЕНОС73 Савремена англо-америчка драма 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Радоје В. Шошкић
254. ЕНОС74 Тумачење књижевног дела 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
255. ЕНОСИ71 Специјални курс из језика 3 (Хипотакса у енглеском језику) 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Тамара М. Јеврић
256. ЕНОСИ73 Савремена англо-америчка поезија 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
257. ЕНОСИ74 Специјални курс из језика 4 (Ортографија енглеског и српског језика) 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
258. ЕНОСИ75 Драмске активности 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
259. ЕНОС71 Савремени енглески језик 4 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Тамара М. Јеврић
260. ЕНОС82 Савремени англо-амерички роман 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
261. ЕНОС83 Методика наставе енглеског језика 2 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
262. ЕНОСИ81 Специјални курс из језика 5 (Вишечлани глаголи) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
263. ЕНОСИ82 Специјални курс из књижевности 4 (Научнофантастична књижевност) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Младен М. Јаковљевић
264. ЕНОСИ83 Специјални курс из књижевности 5 (Савремена англо-америчка књижевна критика) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Радоје В. Шошкић
265. ЕНОСИ84 Креативно писање 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Младен М. Јаковљевић
266. ОАИСО12 Руски језик 1 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
267. ОАИСО13 Енглески језик 1 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
268. 11114 Информатика 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
269. 11134 Историја Старог Истока и Старе Грчке 1 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
270. 11125 Увод у социологију 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 11:00 Урош В. Шуваковић
271. 11146 Помоћне историјске науке 1 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Радмило Б. Пекић
272. 11147 Историјска географија 1 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
273. 11118 Старословенски језик 1 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
274. 11129 Архивистика 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
275. 11121 Увод у археологију 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
276. ОАИСО22 Руски језик 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
277. ОАИСО23 Енглески језик 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
278. 11222 Увод у историјске студије 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 14:00 Јован Ј. Алексић
279. 11243 Историјска географија 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
280. 11234 Историја Старог Истока и Старе Грчке 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
281. 11245 Помоћне историјске науке 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Радмило Б. Пекић
282. 11216 Старословенски језик 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
283. 11247 Нумизматика 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
284. 11248 Реторика 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
285. ОАИСО32 Руски језик 3 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
286. ОАИСО33 Енглески језик 3 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
287. 11332 Историја Старог Рима 1 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
288. 11333 Општа историја раног средњег века 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
289. 11334 Историја српског народа у раном средњем веку 1 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
290. 11335 Историја Византије 1 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Дејан Р. Гашић
291. 11326 Ментална хигијена 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
292. 11348 Музеологија и заштита баштине 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
293. 11349 Конзервација и заштита библиотечке и архивске грађе 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
294. ОАИСО41 Француски језик 4 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
295. ОАИСО42 Руски језик 4 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
296. ОАИСО43 Енглески језик 4 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
297. 11432 Историја Старог Рима 2 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
298. 11433 Општа историја позног средњег века 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
299. 11434 Историја српског народа у раном средњем веку 2 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
300. 11435 Историја Византије 2 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Дејан Р. Гашић
301. 11426 Увод у педагогију 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
302. ОАИСО52 Српска дијаспора 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
303. ОАИСО53 Социјална антропологија 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 10:00 Снежана М. Миливојевић
304. ПОАС121 Увод у педагогију 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 14:00 Татјана С. Радојевић
305. ПОАС12 Општа психологија 1.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
306. ПОАС101 Информатика 1.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 10:00 Негован М. Стаменковић
307. ПОАС1214 Енглески језик 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
308. ПОАС1215 Руски језик 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
309. ПОАС1216 Француски језик 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
310. ПОАС22 Естетика 1.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
311. ПОАС23 Логика са теоријом сазнања 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
312. ПОАС24 Историја педагошких идеја 1 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
313. ПОАС25 Развојна психологија 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
314. ПОАС20 Реторика 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
315. ПОАС26 Култура говора 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
316. ПОАС341 Општа педагогија 4.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 16:00 Татјана С. Радојевић
317. ПОАС32 Историја педагошких идеја 2 3.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
318. ПОАС33 Породична педагогија 3.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
319. ПОАС34 Предшколска педагогија 1 3.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
320. ПОАС30 Ментална хигијена 3.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
321. ПОАС35 Социологија образовања 3.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
322. ПОАС36 Образовање и развој људских ресурса 3.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Игор Р. Ђурић
323. ПОАС41 Предшколска педагогија 2 4.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
324. ПОАС42 Развој педагошких идеја у Србији 4.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
325. ПОАС40 Педагошка психологија 4.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
326. ПОАС43 Педагогија слободног времена 4.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
327. ПОАС44 Интеркултурална педагогија 4.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
328. ИУОС11 Уметност античке Грчке 1.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
329. ИУОС12 Увод у социологију 1.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 11:00 Урош В. Шуваковић
330. ИУОС13 Увод у филозофију 1.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
331. ИУОС14 Увод у студије баштине 1.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
332. ИУОС15 Увод у историју уметности 1 2.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
333. ИУОС16 Увод у историју уметности 2 2.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
334. ИУОСИ11 Енглески језик 2.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
335. ИУОСИ13 Руски језик 2.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
336. ИУОС21 Уметност античког Рима 2.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
337. ИУОС22 Ранохришћанска и рановизантијска уметност 2.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
338. ИУОС23 Увод у педагогију 2.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
339. ИУОС31 Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку 3.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
340. ИУОС32 Историја уметности српских земаља у средњем веку 1 3.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
341. ИУОС33 Уметност раног средњег века у Византији и Западној Европи 3.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
342. ИУОС34 Социјална психологија 3.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Оливера Б. Радовић
343. ИУОС35 Педагошка психологија 3.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
344. ИУОСИ31 Историја Византије 1 3.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Дејан Р. Гашић
345. ИУОСИ32 Помоћне историјске науке 1 3.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Радмило Б. Пекић
346. ИУОС41 Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи 4.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
347. ИУОС42 Средњовековна архитектура у Србији 4.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
348. ИУОС43 Историја уметности српских земаља у средњем веку 2 4.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
349. ИУОС44 Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века 4.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
350. ИУОСИ41 Историја Византије 2 4.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Дејан Р. Гашић
351. ИУОС42 Помоћне историјске науке 2 4.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Радмило Б. Пекић
352. ЕНМА11 Превођење 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Наташа М. Бакић-Мирић
353. ЕНМАИ11 Специјални курс из енглеског језика 1- Напредни курс из синтаксичке синтагматике 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
354. ЕНМАИ12 Специјални курс из енглеског језика 2- Напредни курс из семантике 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Бранислава М. Дилпарић
355. ЕНМАИ13 Специјални курс из Методике наставе 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
356. ЕНМАИ14 Анализа дискурса 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
357. ЕНМАИ15 Методологија лингвистичких истраживања 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Марина М. Николић
358. ЕНМА21 Техника академског писања 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
359. ЕНМАИ21 Руски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
360. ЕНМА11 Превођење 1.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Наташа М. Бакић-Мирић
361. ЕНМАИ16 Специјални курс из књижевности 1 - Књижевност и филм 1.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
362. ЕНМА110 Специјални курс из књижевности 5 - Стваралаштво Оскара Вајлда 1.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Радоје В. Шошкић
363. ЕНМА21 Техника академског писања 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
364. ЕНМАИ21 Руски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
365. 11531 Историја српског народа од 12. до 15. века 1 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
366. 11532 Рана модерна историја 1 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
367. 11533 Историја српског народа од 16. до 18. века 1 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Далибор М. Елезовић
368. 11534 Општа историја 19. века 1 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Саша Д. Станојевић
369. 11525 Педагошка психологија 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
370. ОАИСО61 Историја Балкана 1804 - 1878. 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Милош М. Марсенић
371. ОАИСО62 Историја Црне Горе 1796 - 1918. 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Милош М. Марсенић
372. ОАИСО63 Филозофија и теорија историје 5.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
373. 11631 Рана модерна историја 2 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
374. 11632 Историја српског народа од 12. до 15. века 2 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
375. 11633 Историја српског народа од 16. до 18. века 2 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Далибор М. Елезовић
376. 11634 Општа историја 19. века 2 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Саша Д. Станојевић
377. 11625 Дидактика 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
378. ОАИСО64 Историја Балкана 1878 - 1918. 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Милош М. Марсенић
379. ОАИСО65 Срби у Хабзбуршкој монархији од 16. до почетка 20. века 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Саша Д. Станојевић
380. ОАИСО66 Психологија личности 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
381. 11732 Свет у савременом добу 1 7.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
382. 11732 Историja српског народа у 19. и почетком 20. века 1 7.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Саша Д. Станојевић
383. 11733 Историја Југославије 1 7.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
384. 11724 Методика наставе историје 1 7.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
385. ОАИСО71 Рат и револуција у Југославији 1941 - 1945. 7.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
386. ОАИСО73 Технике научног рада 7.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
387. 11831 Свет у савременом добу 2 8.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
388. 11832 Историja српског народа у 19. и почетком 20. века 2 8.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Саша Д. Станојевић
389. 11833 Историја Југославије 2 8.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
390. 11824 Методика наставе историје 2 8.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
391. ОАИСО81 Извори и историографија о Југославији 8.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
392. ОАИСО82 Свет у време хладног рата 8.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
393. ОАИСО83 Међународни односи југословенске државе 8.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
394. ИУОС51 Уметност позног средњег века у Византији и Западној Европи 5.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
395. ИУОС52 Архитектура од ренесансе до постмодернизма 5.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
396. ИУОС53 Музеологија 5.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
397. ИУОС54 Европска уметност ренесансе и маниризма 5.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 11:00 Дејан М. Тубић
398. ИУОС55 Историја уметности српских земаља у средњем веку 3 5.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
399. ИУОСИ52 Старословенски језик 1 5.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
400. ИУОС61 Европска уметност барока и рококоа 6.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
401. ИУОС62 Архитектура у Србији од XVIII до XX века 6.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
402. ИУОС63 Историја уметности српских земаља у средњем веку 4 6.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
403. ИУОС64 Српска уметност и визуелна култура XVIII века 6.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
404. ИУОС65 Методика наставе историје уметности 6.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 11:00 Дејан М. Тубић
405. ИУОС62 Старословенски језик 2 6.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
406. ИУОС71 Европска уметност XIX века 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
407. ИУОС72 Српска уметност и визуелна култура XIX века 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
408. ИУОС73 Настанак и развој ране модерне уметности 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 11:00 Дејан М. Тубић
409. ИУОС74 Психологија опажања 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 16:00 Оливер . Тошковић
410. ИУОСИ71 Историја и теорија авангарди и неоавангарди 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 11:00 Дејан М. Тубић
411. ИУОСИ72 Идеја прошлости у српској уметности новијег и савременог доба 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
412. ИУОСИ73 Култ и иконографија у римско доба 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
413. ИУОС81 Социологија уметности 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
414. ИОУСИ82 Социологија културе 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Зоран Д. Недељковић
415. ИУОС83 Естетика 7.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
416. ИОСИ82 Модерна и постмодерна уметност 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 11:00 Дејан М. Тубић
417. ИУОС82 Српска уметност и визуелна култура у XX веку 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 11:00 Дејан М. Тубић
418. ИУОСИ91 Античка топографија Србије 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
419. ИОСИ92 Сакрална хришћанска уметност XX века 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
420. ИУОСИ101 Наука о уметности 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
421. ИУОСИ102 Херитологија 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
422. ИУОС83 Методичка пракса 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
423. ИУОС84 Завршни рад 8.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
424. ПОАС51 Дидактика 1 5.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
425. ПОАС562 Методологија педагошког истраживања 6.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
426. ПОАС53 Андрагогија 5.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 16:00 Игор Р. Ђурић
427. ПОАС54 Методика рада предшколског педагога 5.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
428. ПОАС55 Образовна технологија 5.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Звездан М. Арсић
429. ПОАС56 Васпитно-образовни и школски систем у Србији 5.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
430. ПОАС57 Грађанско васпитање 5.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
431. ПОАС61 Дидактика 2 6.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Звездан М. Арсић
432. ПОАС62 Педагошка статистика 6.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
433. ПОАС63 Методика друштвено-хуманистичког образовања 6.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
434. ПОАС64 Стручна пракса 1 6.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
435. ПОАС65 Докимологија 6.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
436. ПОАС65 Медији и образовање 6.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
437. ПОАС781 Школска педагогија 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
438. ПОАС72 Методика природно-математичког образовања 7.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
439. ПОАС73 Педеутологија 7.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Игор Р. Ђурић
440. ПОАС74 Саветодавни педагошки рад 7.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
441. ПОАС75 Педагошка комуникологија 7.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 08:00 Татјана С. Радојевић
442. ПОАС81 Компаративна педагогија 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 16:00 Игор Р. Ђурић
443. ПОАС82 Инклузивно васпитање и образовање 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Звездан М. Арсић
444. ПОАС83 Методика рада школског педагога 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 16:00 Татјана С. Радојевић
445. ПОАС84 Стручна пракса 2 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
446. ПОАС85 Педагошки рад са даровитим ученицима 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 14:00 Звездан М. Арсић
447. ПОАС86 Педагошка дијагностика 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 11:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
448. СКМАС11 Теорија вредновања 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
449. СКМАС12 Жанрови српске књижевности 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
450. СКМАСИ11 Српска есхатолошка књижевност 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
451. СКМАСИ12 Жанрови народне књижевности 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
452. СКМАСИ15 Реализам у општем контексту 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
453. СКМАСИ22 Руски језик 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
454. СКМАСИ34 Савремене књижевне теорије 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
455. СЈМА11 Упоредна граматика словенских језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
456. СЈМА12 Општа лингвистика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
457. СЈМАИ11 Стандардизација српског језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
458. СЈМАИ13 Дијалекатска лексикографија 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
459. СЈМАИ15 Урбана дијалектологија 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
460. СЈМАИ16 Српска ономастика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
461. СЈМАИ18 Анализа дискурса 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
462. СЈМА21 Техника академског писања 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
463. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
464. МАИСО11 Методологија истраживања историје 1.сем. Историја, Општа и национална историја 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
465. МАИСИ17 Историја Хеленизма 1.сем. Историја, Општа и национална историја 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
466. МАИСИ20 Српска културна баштина 1.сем. Историја, Општа и национална историја 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
467. МАИСИ23 Историја српског народа у новом веку 1.сем. Историја, Општа и национална историја 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Далибор М. Елезовић
468. МАИСИ26 Србија за време Лазаревића и Бранковића 1.сем. Историја, Општа и национална историја 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
469. МАИСО21 Методологија научног рада 2.сем. Историја, Општа и национална историја 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
470. СОМА11 Методологија истраживања у друштвеним наукама 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:30 Урош В. Шуваковић
471. СОМАИ11 Социологија политике савременог друштва 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Милојица М. Шутовић
472. СОМАИ21 Студије глобализације 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Љубиша . Митровић
473. СОМАИ22 Савремена филозофија 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
474. СОМАИ24 Социологија елита 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Милојица М. Шутовић
475. СОМАИ34 Социологија уметности 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
476. СОМАИ35 Социологија образовања савременог друштва 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Иван М. Башчаревић
477. СОМАИ41 Социологија православља 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
478. СОМАИ42 Социологија српског друштва 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
479. СОМАИ43 Социологија савременог града 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Иван М. Башчаревић
480. СОМАИ44 Изазови савремене породице 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Снежана М. Миливојевић
481. СОМА21 Студијски истраживачки рад 2.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
482. СОМА21 Студијски истраживачки рад 2.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Љубиша . Митровић
483. РУОС01 Савремени руски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Вишња . Вишњевац
484. РУОС06 Фонетика руског језика са фонологијом 1.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
485. РУОС03 Савремени српски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
486. РУОС04 Увод у општу лингвистику 1.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
487. РУОС05 Старословенски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
488. РУОС02 Увод у славистику 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Вишња . Вишњевац
489. РУОСИ01 Енглески језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
490. РУОС21 Савремени руски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Вишња . Вишњевац
491. РУОС23 Народна и стара руска књижевност 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
492. РУОС24 Старословенски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
493. РУОС25 Увод у теорију књижевности 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
494. РУОС22 Савремени српски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
495. РУОСИ03 Култура говора 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
496. РУОСИ04 Руска цивилизација и култура 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Вишња . Вишњевац
497. РУОСИ05 Енглески језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
498. СООС12 Увод у филозофију 1.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
499. СООС14 Основи економије 1.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Владимир М. Радивојевић
500. СООС15 Информатика 1.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 10:00 Негован М. Стаменковић
501. СООС13 Историја социјалних и политичких теорија 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
502. СООС11 Увод у социологију 1.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
503. СООСИ11 Француски језик 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
504. СООСИ12 Енглески језик 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
505. СООС13 Руски језик 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
506. СООС21 Увод у методологију научних истраживања 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
507. СООС21 Увод у методологију научних истраживања 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:30 Урош В. Шуваковић
508. СООС22 Основи социологије 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Иван М. Башчаревић
509. СООС24 Социјална антропологија 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 10:00 Снежана М. Миливојевић
510. СООС25 Општа и национална историја XIX и ХХ века 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Милош М. Марсенић
511. СООС26 Увод у педагогију 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
512. СООС31 Општа социологија 4.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 08:00 Петар М. Анђелковић
513. СООС32 Класичне социолошке теорије 3.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Милојица М. Шутовић
514. СООС33 Статистика у друштвеним истраживањима 3.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
515. СООС34 Социјална психологија 3.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Оливера Б. Радовић
516. СООС35 Ментална хигијена 3.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
517. СООС36 Социологија културе 3.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Зоран Д. Недељковић
518. СООСИ22 Социологија маргиналних група 3.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Оливера С. Марковић Савић
519. СООС42 Савремене социолошке теорије 4.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Милојица М. Шутовић
520. СООС43 Социологија морала 4.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
521. СООС44 Социјална демографија 4.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Снежана М. Миливојевић
522. СООСИ31 Социјална екологија 4.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:30 Урош В. Шуваковић
523. СООСИ32 Слободе и права човека и грађанина 4.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Снежана М. Миливојевић
524. СООСИ33 Студије рода 4.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
525. СООС51 Методологија социолошких истраживања 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:30 Јасмина . Петровић
526. СООС52 Социјална стратификација 5.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Оливера С. Марковић Савић
527. СООС53 Савремено друштво 5.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 10:00 Снежана М. Миливојевић
528. СООС54 Педагошка психологија 5.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
529. СООСИ41 Социологија масовне културе 5.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
530. СООСИ42 Социологија комуникација 5.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
531. СООСИ51 Социологија поткултуре 5.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
532. СООСИ52 Историјска социологија 5.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
533. СООС62 Социологија породице 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 11:00 Снежана М. Миливојевић
534. СООС63 Социологија друштвених девијација 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Оливера С. Марковић Савић
535. СООС64 Дидактика 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
536. СООСИ61 Истраживање јавног мњења 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
537. СООСИ62 Развијање истраживачког пројекта 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
538. СООСИ71 Светске религије 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
539. СООСИ72 Увод у студије глобализације 6.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
540. СООС71 Социологија политике 7.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
541. СООС72 Социологија града 7.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Иван М. Башчаревић
542. СООС73 Социологија образовања 7.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
543. СООС74 Социологија рада 7.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 11:00 Гордана . Стојић
544. СООС75 Методика наставе социологије 7.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Оливера С. Марковић Савић
545. СООС81 Социологија религије 8.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
546. СООС82 Социологија етничких група и нација 8.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
547. СООС83 Социологија села 8.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Иван М. Башчаревић
548. СООСИ81 Социологија цивилног друштва 8.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
549. СООСИ82 Социологија политичких партија 8.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Милојица М. Шутовић
550. СООСИ83 Основи конфликтологије 8.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
551. РУОС31 Савремени руски језик 3 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Јелена Р. Бајовић
552. РУОС42 Морфологија руског језика са творбом речи 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 12:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
553. РУОС32 Руска књижевност 18 века 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Марина М. Копривица
554. РУОС34 Други словенски језик 1 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
555. РУОС35 Педагошка психологија 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
556. РУОСИ07 Енглески језик 3 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
557. РУОСИ08 Француски језик 3 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
558. РУОС41 Савремени руски језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
559. РУОС43 Руски романтизам 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Марина М. Копривица
560. РУОС45 Други словенски језик 2 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
561. РУОС44 Педагогија 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
562. РУОСИ12 Енглески језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
563. РУОСИ13 Француски језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
564. РУОСИ09 Друга словенска књижевност 1 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
565. РУОСИ10 Руска књижевност (специјални курс 1) 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
566. РУОСИ11 Историја културе Срба 3.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
567. СКОС11 Народна књижевност 1 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
568. СКОС12 Теорија књижевности 1 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
569. СКОС13 Стара српска књижевност 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
570. СКОС14 Старословенски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
571. СКОС15 Македонски језик 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
572. СКОСИ11 Енглески језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
573. СКОСИ12 Руски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
574. СКОСИ14 Увод у етику 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
575. СКОСИ15 Информатика 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
576. СКОСИ16 Социологија културе 1.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Зоран Д. Недељковић
577. СКОСИ21 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
578. СКОС22 Педагогија 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
579. СКОС23 Правопис српског језика 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
580. СКОСИ21 Култура говора 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
581. СКОСИ22 Основе академског писања 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
582. СКОСИ23 Енглески језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
583. СКОСИ24 Руски језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
584. СКОС31 Народна књижевност 2 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
585. СКОС33 Књижевност од ренесансе до рационализма 1 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
586. СКОС34 Савремени српски језик 1 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
587. СКОС35 Историјска фонетика српског језика 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
588. СКОС35 Историјска фонетика српског језика 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
589. СКОСИ31 Енглески језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
590. СКОСИ32 Руски језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
591. СКОСИ33 Француски језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
592. СКОСИ34 Књижевност за децу 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
593. СКОСИ35 Историја културе Срба 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
594. СКОС32 Теорија књижевности 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
595. СКОС41 Књижевност од ренесансе до рационализма 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
596. СКОС42 Савремени српски језик 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
597. СКОС43 Историјска морфологија српског језика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
598. СКОС44 Дидактика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
599. СКОСИ41 Енглески језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
600. СКОСИ42 Руски језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
601. СКОСИ43 Француски језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
602. СКОСИ44 Увод у филозофију 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
603. СКОСИ45 Реторика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
604. СКОСИ46 Естетика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
605. СКОС53 Романтизам 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
606. СКОС54 Македонска и хрватска књижевност 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
607. СКОС55 Савремени српски језик 3 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
608. СКОС55 Савремени српски језик 3 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
609. СКОС56 Увод у општу лингвистику 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
610. СКОСИ51 Методологија проучавања књижевности 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
611. СКОСИ52 Европски контекст српске књижевности 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
612. СКОСИ53 Српска књижевна критика 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
613. СКОСИ54 Жанрови у српској књижевности 19. века 5.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
614. СКОСИ61 Српска књижевност 20. века 1 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
615. СКОС62 Романтизам 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
616. СКОС63 Савремени српски језик 4 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
617. СКОС64 Увод у методику наставе 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
618. СКОСИ61 Кретаивно писање 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
619. СКОСИ62 Стилистика српског језика 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
620. СКОС71 Педагошка психологија 7.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
621. СКОС74 Тумачење књижевног дела 1 7.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
622. СКОС75 Методика наставе српске књижевности и језика 7.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
623. СКОСИ71 Поетика Иве Андрића 7.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
624. СКОСИ72 Поетика Милоша Црњанског 7.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
625. СКОС81 Дијалектологија са акцентологијом 8.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
626. СКОС72 Српска књижевност 20. века 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
627. СКОС73 Општа књижевност 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
628. СКОС82 Тумачење књижевног дела 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
629. СКОС83 Методичка пракса 8.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
630. СКОСИ81 Народна књижевност Косова и Метохије 8.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
631. СКОСИ82 Светске религије 8.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
632. СКОС51 Општа књижевност 1 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
633. СКОС52 Реализам 6.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
634. СЈОС11 Увод у општу лингвистику 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
635. СЈОС12 Старословенски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
636. СЈОС15 Македонски језик 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
637. СЈОС16 Стара српска књижевност 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
638. СЈОСИ11 Енглески језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
639. СЈОСИ12 Руски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
640. СЈОСИ13 Француски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
641. СЈОСИ22 Увод у етику 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
642. СЈОСИ21 Социологија културе 1.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Зоран Д. Недељковић
643. СЈОС21 Старословенски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
644. СЈОС22 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
645. СЈОС23 Теорија књижевности 1 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
646. СЈОС24 Народна књижевност 1 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
647. СЈОСИ31 Енглески језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
648. СЈОСИ32 Француски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
649. СЈОСИ33 Руски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
650. СЈОСИ42 Основе академског писања 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
651. СЈОС32 Историјска фонетика српског језика 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
652. СЈОС33 Књижевност од ренесансе до рационализма 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
653. СЈОС34 Романтизам 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
654. СЈОСИ51 Енглески језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
655. СЈОСИ52 Руски језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
656. СЈОСИ53 Француски језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
657. СЈОСИ61 Историја културе Срба 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
658. СЈОСИ62 Историја српског књижевног језика 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
659. СЈОС41 Фонетика и фонологија српског језика 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
660. СЈОС42 Историјска морфологија српског језика 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
661. СЈОС43 Романтизам 2 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
662. СЈОС44 Реализам 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
663. СЈОС45 Педагогија 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
664. СЈОСИ71 Енглески језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
665. СЈОСИ72 Француски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
666. СЈОСИ73 Руски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
667. СЈОС52 Дијалектологија српског језика 5.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
668. СЈОС54 Акцентологија стандардног српског језика 5.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Ана М. Јањушевић Оливери
669. СЈОС56 Лексикологија 5.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
670. СЈОС57 Педагошка психологија 5.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
671. СЈОСИ81 Ономастикон Косова и Метохије 5.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
672. СЈОСИ82 Правци у лингвистици 5.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
673. СЈОС61 Морфологија српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
674. СЈОС62 Морфосинтакса српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
675. СЈОС63 Општа књижевност 1 6.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
676. СЈОС64 Увод у методику наставе 6.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
677. СЈОС65 Правопис српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
678. СЈОС71 Синтакса реченице српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
679. СЈОС72 Методика наставе српског језика и књижевности 7.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
680. СЈОС74 Информатика 7.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
681. СЈОСИ91 Субстандардна лексика у језику и књижевности 7.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
682. СЈОСИ92 Фразеологија српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
683. СЈОС81 Српска књижевност 20. века 8.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Небојша Ј. Лазић
684. СЈОС82 Стилистика српског језика 8.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
685. СЈОС83 Методичка пракса 8.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
686. СЈОС84 Лектура и коректура текста 8.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
687. СЈОС85 Дидактика 8.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
688. СЈОСИ101 Увод у лингвистичку географију 8.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
689. СЈОСИ102 Лексикографија српског језика 8.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
690. РУОСИ14 Увод у филозофију 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
691. РУОСИ15 Реторика 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
692. РУОСИ16 Естетика 4.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
693. РУОС51 Савремени руски језик 5 5.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Вишња . Вишњевац
694. РУОС54 Руска књижевност-реализам 1 5.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
695. РУОС55 Историја руског језика 5.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
696. РУОС53 Тумачење књижевног дела 5.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
697. РУОСИ17 Руски језик (спец.курс 1) 5.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Сузана Б. Стојковић
698. РУОСИ18 Руска књижевност (специјални курс 2) 5.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
699. РУОС61 Савремени руски језик 6 6.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Вишња . Вишњевац
700. РУОС64 Синтакса руског језика са стилистиком 6.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
701. РУОС65 Руска књижевност-реализам 2 6.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
702. РУОС63 Дидактика 6.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
703. РУОС62 Лексикологија и лексикографија савременог руског језика 6.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 08:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
704. РУОСИ19 Друга словенска књижевност 2 6.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Александар М. Костадиновић
705. РУОСИ20 Руска књижевност и филм 6.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
706. РУОС72 Савремени руски језик 7 7.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Јелена Р. Бајовић
707. РУОС71 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
708. РУОС71 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 12:00 Марина М. Копривица
709. РУОС73 Методика наставе руског језика 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
710. РУОСИ21 Руски језик (спец.курс 2) 7.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Василије С. Стоиљковић
711. РУОС81 Савремени руски језик 8 8.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
712. РУОС82 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
713. РУОС82 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 12:00 Марина М. Копривица
714. РУОС83 Методика наставе руског језика 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
715. РУОС85 Фразеологија руског језика 8.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
716. РУОСИ23 Књижевно превођење 8.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
717. РУОСИ24 Руски језик (спец.курс 3) 8.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 12:00 Сузана Б. Стојковић
718. ИСДОИ18 Србија у југословенској држави 4.сем. Историја 2014. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
719. 318321 Психотерапија 1 7.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
720. 318322 Психотерапија 2 8.сем. Психологија 2009. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
721. СОМАИ32 Етика са етиком професије 1.сем. Социологија 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
722. ИУОС45 Дидактика 4.сем. Историја уметности 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
723. ДСЈК14 Студијски истраживачки рад 1 1.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
724. ДСЈКИ21 Функционални стилови 2.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
725. ДСЈКИ26 Методологија истраживања у настави језика 2.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
726. ДСЈЕИ33 Ареална лингвистика 3.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
727. ДСЈЕИ35 Ономастика 3.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
728. ДСЈК32 Студијски истраживачки рад 3 3.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
729. ДСЈЕИ47 Етнолингвистичка лексикологија 4.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
730. ДСЈК51 Студијски истраживачки рад 5 – Израда и одбрана пројекта истраживања 5.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
731. ДСЈК51 Студијски истраживачки рад 5 – Израда и одбрана пројекта истраживања 5.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
732. ДСЈК51 Студијски истраживачки рад 5 – Израда и одбрана пројекта истраживања 5.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
733. ДСЈК51 Студијски истраживачки рад 5 – Израда и одбрана пројекта истраживања 5.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
734. ДСЈК61 Студијски истраживачки рад 7 – Истраживање за докторску тезу 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
735. ДСЈК61 Студијски истраживачки рад 7 – Истраживање за докторску тезу 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
736. ДСЈК62 Одбрана докторске тезе – завршни рад 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
737. ДСЈК62 Одбрана докторске тезе – завршни рад 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
738. ДСЈКИ11 Функционални стилови 2.сем. Језик и књижевност - модул књижевност 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Марина М. Николић
739. ДСЈКИ16 Методологија истраживања у настави језика 2.сем. Језик и књижевност - модул књижевност 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
740. ДСЈК62 Одбрана докторске тезе – завршни рад 6.сем. Језик и књижевност - модул књижевност 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 09:00 Ирина . Антанасијевић
741. СОЦДОЦ11 Социолошке теорије 2.сем. Социологија 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Љубиша . Митровић
742. СОЦДОЦ12 Општа социологија 2.сем. Социологија 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Љубиша . Митровић
743. ИСДО51 Истраживање за докторску тезу 6.сем. Социологија 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Љубиша . Митровић
744. ДСПИ32 Ментално здравље у васпитно-образовном раду 3.сем. Педагогија 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мирослав Ж. Крстић
745. ЕНОСИ63 Естетика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
746. ЕНОСИ64 Светске религије 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
747. ЕНОСИ13 Немачки језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
748. ЕНОСИ23 Немачки језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
749. ЕНОСИ35 Немачки језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
750. ЕНОСИ43 Немачки језик 4 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
751. A1131 Увод у филозофију 1.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
752. А1144 Увод у социологију 1.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Урош В. Шуваковић
753. А1145 Информатика 1.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 10:00 Негован М. Стаменковић
754. СОЦДОЦИБ108 Конфликтологија и култура мира 2.сем. Социологија 2015. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Љубиша . Митровић
755. РУОСИ24 Руска књижевност (специјални курс 3) 7.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
756. СЈМАИ24 Немачки језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
757. ЕНМАИ23 Немачки језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
758. ЕНМАИ23К Немачки језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
759. А1156 Енглески језик 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
760. А1157 Руски језик 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
761. ОАИСО14 Немачки језик 1 1.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
762. А1238 Филозофске дисциплине 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Неџиб М. Прашевић
763. А1239 Античка филозофија 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
764. А1232 Увод у педагогију 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
765. А1220 Увод у методологију научних истраживања 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:30 Урош В. Шуваковић
766. А1211 Логика 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
767. ОАИСО24 Немачки језик 2 2.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
768. ПОАС1217 Немачки језик 2.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
769. РУОСИ03 Немачки језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
770. СЈОСИ34 Немачки језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
771. СООСИ14 Немачки језик 2.сем. Социологија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
772. А1159 Немачки језик 2.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
773. СЈОСИ41 Култура говора 2.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
774. ЕНОСИ90 Специјални курс из језика 5 (Превођење у енглеском за специјалне намене) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
775. 31113 Физиологија централног нервног система 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Звездан . Милановић
776. 31115 Увод у социологију 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Урош В. Шуваковић
777. 31157 Француски језик 1 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
778. 31211 Физиологија ендокриног система 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Звездан . Милановић
779. 31223 Увод у методологију психолошких истраживања 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
780. 31256 Француски језик 2 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
781. A1333 Социјална психологија 3.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Оливера Б. Радовић
782. А1314 Дидактика 3.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:00 Звездан М. Арсић
783. А1355 Историја српске филозофије 3.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
784. А1356 Филозофија образовања 3.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
785. А1439 Средњовековна, нововековна и ренесансна филозофија 4.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Неџиб М. Прашевић
786. А1430 Филозофска антропологија 4.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
787. А1421 Педагошка психологија 4.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
788. А1422 Логика са теоријом сазнања 4.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 14:00 Неџиб М. Прашевић
789. А1423 Византијска филозофија 4.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
790. А1457 Основе академског писања 4.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
791. А1458 Култура говора 4.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
792. 31131 Увод у психологију 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Иван З. Стојиловић
793. 31132 Психологија опажања 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 16:00 Оливер . Тошковић
794. 31124 Статистика у психологији 1 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 10:00 Оливер . Тошковић
795. 31156 Руски језик 1 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
796. 31158 Енглески језик 1 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
797. 31159 Немачки језик 1 1.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
798. 31222 Статистика у психологији 2 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 10:00 Оливер . Тошковић
799. 31234 Психологија учења 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
800. 31255 Руски језик 2 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
801. 31257 Енглески језик 2 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
802. 31258 Немачки језик 2 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
803. 31259 Увод у педагогију 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
804. 31260 Медији и образовање 2.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
805. 31331 Когнитивна психологија 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
806. 31322 Психометрија - Конструкција мерних инструмената 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Иван З. Стојиловић
807. 31333 Развојна психологија 1 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
808. 31334 Општа психопатологија 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
809. 31325 Примењена методологија научних истраживања у психологији 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Иван З. Стојиловић
810. 31356 Увод у филозофију 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
811. 31357 Увод у етику 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
812. 31358 Информатика 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
813. 31359 Грађанско васпитање 3.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
814. 31421 Принципи психолошког тестирања 4.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
815. 31432 Развојна психологија 2 4.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
816. 31433 Основи психологије личности 4.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
817. 31434 Психопатологија - специјални део 4.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
818. 31435 Мотивација и емоције 4.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
819. 31467 Студије рода 4.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
820. 31541 Увод у педагошку психологију 5.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 15:00 Душан Ј. Ранђеловић
821. 31532 Увод у социјалну психологију 5.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Оливера Б. Радовић
822. 31523 Теорије личности 5.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
823. 31544 Основе психологије рада 5.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
824. 31545 Увод у клиничку психологију 5.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
825. 31576 Историја психологије 5.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
826. 31577 Вештине психолошког саветовања 5.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
827. 31641 Основе клиничке процене 6.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
828. 31632 Развојна психопатологија 1 6.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
829. 31643 Психологија наставе 6.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Душан Ј. Ранђеловић
830. 31634 Социјална перцепција и интеракција 6.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
831. 31665 Антропологија личности 6.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
832. 31686 Психосоцијална рехабилитација 6.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
833. 31687 Психологија маркетинга 6.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
834. 31741 Методе клиничке процене 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
835. 31732 Психологија људских група 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
836. 31733 Развојна психопатологија 2 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
837. 31734 Психотерапија 1 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
838. 31775 Психологија морала 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
839. 31776 Психологија интелигенције 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
840. 31787 Психологија комуникација 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
841. 31788 Неуропсихологија 7.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
842. 31841 Психологија менталног здравља 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
843. 31842 Стрес и ментално здравље на раду 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
844. 31874 Социјални конфликти 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
845. 31876 Психотерапија 2 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
846. 31885 Психопатологија и психодијагностика деце и младих 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
847. 31867 Психологија индивидуалних разлика 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Миљана С. Павићевић
848. 31888 Практикум - Педагошка психологија 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Кристина Ж. Ранђеловић
849. 31889 Практикум - Психологија рада 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Анђела Д. Кељановић
850. 318810 Практикум - Клиничка психологија 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
851. 318811 Практикум - Социјална психологија 8.сем. Психологија 2018. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Анђела Д. Кељановић
852. СЈОСИ54 Немачки језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
853. ЕНОСИ47 Специјални курс из језика 1 (Социолонгвистика) 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Јелена Б. Бабић Антић
854. ЕНОСИ72 Специјални курс из језика 3 (Фонетика) 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 11:00 Снежана М. Зечевић
855. ЕНОСИ51 Специјални курс из језика 2 (Географске варијанте енглеског језика) 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:30 Снежана М. Зечевић
856. СЈОСИ74 Немачки језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
857. ИОАСИ61 Француски језик 6.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
858. ПОАСИ84 Немачки језик 8.сем. Педагогија 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
859. А1531 Немачка класична филозофија 6.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
860. А1532 Онтологија 6.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
861. А1534 Увод у етику 5.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
862. А1535 Естетика 1 5.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
863. А1533 Филозофија културе 5.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
864. А1583 Историја социјалних и политичких теорија 6.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
865. А1638 Филозофија XIX века 6.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
866. А1639 Историја етике 6.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
867. А1632 Естетика 2 6.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
868. А1656 Филозофија и теорија историје 6.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
869. А1837 Филозофија XX века (двосеместрални) 8.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
870. А1743 Теоријске основе методике наставе филозофије 7.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
871. А1744 Филозофија политике 7.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
872. А1786 Руска филозофија 7.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
873. А1787 Увод у филозофију религије 7.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
874. А1889 Филозофија науке 8.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
875. А1883 Реторика 8.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
876. А1884 Филозофија и психоанализа 8.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Борис Р. Братина
877. А1828 Методика наставе филозофије са школским радом 8.сем. Филозофија 2017. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
878. РЕМ101 Педагошка истраживања у васпитању и образовању 1.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
879. РЕМ102 Савремене теорије наставе и учења 1.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Звездан М. Арсић
880. РЕМ103 Настанак и развој педагошких идеја и просвете у Србији 1.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
881. РЕМ104 Теорија васпитања 1.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 14:00 Татјана С. Радојевић
882. РЕМ106 Васпитни рад у савременој школи 1.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
883. РЕМ107 Образовање и економски развој 1.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Игор Р. Ђурић
884. РЕМ108 Припрема деце за полазак у школу 1.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
885. РЕМ201 Комуникација и комуникационе вештине 2.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 08:00 Татјана С. Радојевић
886. РЕМ202 Педагошки рад са ученицима са посебним потребама 2.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
887. РЕМ203 Савремена схватања компаративне педагогије и андрагогије 2.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 16:00 Игор Р. Ђурић
888. РЕМ204 Иновативни модели наставе 2.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Звездан М. Арсић
889. РЕМ205 Улога наставника у процесу образовања 2.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 10:00 Драгиша С. Вучинић
890. РЕМ206 Васпитање, образовање и религија 2.сем. Педагогија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
891. ПСМ101 Савремени проблеми психологије образовања 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Душан Ј. Ранђеловић
892. ПСМ102 Психологија даровитости 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
893. ПСМ103 Индивидуализација наставе и стилови учења 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Душан Ј. Ранђеловић
894. ПСМ104 Психолошки аспекти образовног процеса 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
895. ПСМ105 Методика наставе психологије и рада школског психолога 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
896. ПСМ106 Психологија породице 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
897. ПСМ107 Психологија дечије игре 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
898. ПСМ201 Методологија психолошких истраживања 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Иван З. Стојиловић
899. ПСМ202 Академске вештине 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 18:00 Оливер . Тошковић
900. ПСМ109 Психотерапијски модалитети 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
901. ПСМ110 Психопатологија и психодијагностика деце и младих 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мирослав Ж. Крстић
902. ПСМ111 Здравствена психологија 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
903. ПСМ112 Социјална патологија 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Оливера Б. Радовић
904. ПСМ113 Психологија и психодијагностика особа у ситуацији хендикепа 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Драгана З. Станојевић
905. ПСМ114 Психологија трауме и губитка 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 09:00 Биљана Н. Јаредић
906. ПСМ115 Форензичка психологија 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мирослав Ж. Крстић
907. ПСМ201 Методологија психолошких истраживања 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Иван З. Стојиловић
908. ПСМ202 Академске вештине 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 18:00 Оливер . Тошковић
909. СКОСИ36 Немачки језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
910. СКОСИ47 Немачки језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
911. 20УМ1О1 Методологија историје уметности 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
912. 20.УМ1И01 Уметност средњег века 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
913. 20.УМ1И03 Историја архитектуре и урбанизма 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
914. 20.УМ1И05 Музеологија (виши курс) 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
915. 20.УМ1И06 Уметност позне антике и средњег века на тлу српских земаља 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
916. 20.УМ1И07 Сакрално наслеђе у Србији у новије и савремено доба 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
917. 19.ISM116 Архитектура у Србији од 18. до 20. века 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
918. 19.ИСМ123 Србија у доба Немањића 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
919. 19.ИСМ126 Срби у Османском царству од 16. до 18. века 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
920. 19.ИСМ108 Стара Србија у 19. и почетком 20. века 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Саша Д. Станојевић
921. 19.ИСМ128 Српска културна баштина 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
922. 20.SM1I24 Етика са етиком професије 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
923. 20.SM1I26 Филозофија религије 1.сем. Историја уметности 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
924. 19.ISM101 Методологија истраживања историје 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
925. 19.ISM104 Држава и друштво Србије 1804-1918. 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Саша Д. Станојевић
926. 19.ISM105 Држава и друштво Црне Горе 1796-1918. 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
927. 19.ISM106 Босна и Херцеговина у 19. и почетком 20. века 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Саша Д. Станојевић
928. 19.ISM107 Срби у Хабзбуршкој монархији / АустроУгарско 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
929. 19.ISM108 Стара Србија у 19. и почетком 20. века 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Саша Д. Станојевић
930. 19.ISM109 Европа у рано модерно доба 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
931. 19.ISM110 Југословенско друштво 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
932. 19.ISM111 Грађански рат у Југославији 1941-1945 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
933. 19.ISM112 Косово и Метохија у југословенској држави 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
934. 19.ISM113 Србија у југословенској држави 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
935. 19.ISM114 Разбијање Југославије 1989-1999 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
936. 19.ISM115 Виши курс Архивистике 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 14:00 Јован Ј. Алексић
937. 19.ISM126 Срби у Османском царству од 16. до 18. века 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
938. 19.ISM201 Методологија научног рада 2.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
939. 19.ISM101 Методологија истраживања историје 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
940. 19.ISM118 Провинције Римског царства на Балкану 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
941. 19.ISM119 Грчка у архајско и класично доба 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
942. 19.ISM120 Медитеран у средњем веку 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
943. 19.ISM121 Срби у раном средњем веку 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
944. 19.ISM122 Дубровник у средњем веку 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
945. 19.ISM123 Србија у доба Немањића 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
946. 19.ISM124 Србија за време Лазаревића и Бранковића 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
947. 19.ISM125 Срби и Византија 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Дејан Р. Гашић
948. 19.ISM115 Виши курс Архивистике 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 14:00 Јован Ј. Алексић
949. 19.ISM128 Српска културна баштина 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
950. 19.ISM201 Методологија научног рада 2.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 14:00 Далибор М. Елезовић
951. 19.ISO101 Увод у историјске студије 1 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 14:00 Јован Ј. Алексић
952. 19.PEO105 Информатикa 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 10:00 Негован М. Стаменковић
953. 19.ISO102 Историја старог Истока 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
954. 19.PEO103 Увод у социологију 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 11:00 Урош В. Шуваковић
955. 19.ISO103 Помоћне историјске науке 1 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Радмило Б. Пекић
956. 19.ISO104 Историјска географија 1 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
957. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
958. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
959. 19.ISO108 Немачки језик 1 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
960. 19.ISO111 Старословенски језик 1 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
961. 19.ISO112 Нумизматика 1.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
962. 19.ISO201 Увод у историјске студије 2 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 14:00 Јован Ј. Алексић
963. 19.ISO202 Историјска географија 2 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
964. 19.ISO203 Историја старе Грчке 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
965. 19.ISO204 Помоћне историјске науке 2 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Радмило Б. Пекић
966. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
967. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
968. 19.ISO208 Немачки језик 2 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
969. 19.ISO211 Старословенски језик 2 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
970. 19.ISO212 Историја Хеленизма 2.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:30 Глигор М. Самарџић
971. 19.ISO301 Историја старог Рима 1 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
972. 19.ISO302 Општа историја раног средњег века 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
973. 19.ISO303 Историја српског народа у раном средњем веку 1 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
974. 19.ISO304 Историја Византије 1 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Дејан Р. Гашић
975. 19.ISO305 Ментална хигијена 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Мила С. Алечковић Николић
976. 19.ISO306 Француски језик 3 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
977. 19.ISO307 Руски језик 3 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
978. 19.ISO308 Енглески језик 3 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
979. 19.ISO309 Немачки језик 3 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
980. 19.ISO312 Архивистика 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Милош М. Марсенић
981. 19.ISO313 Музеологија и заштита баштине 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
982. 19.ISO314 Заштита библиотечке и архивске грађе 3.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 14:00 Јован Ј. Алексић
983. 19.ISO401 Историја старог Рима 2 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Глигор М. Самарџић
984. 19.ISO402 Општа историја од 12. до 14. века 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
985. 19.ISO403 Општа историја од 14. до 16. века 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
986. 19.ISO404 Историја српског народа у раном средњем веку 2 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Божидар В. Зарковић
987. 19.ISO405 Историја Византије 2 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 15:00 Дејан Р. Гашић
988. 19.ISO406 Педагогија 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
989. 19.ISO407 Француски језик 4 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
990. 19.ISO408 Руски језик 4 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
991. 19.ISO409 Енглески језик 4 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
992. 19.ISO410 Немачки језик 4 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
993. 19.ISO413 Реторика 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
994. 19.ISO414 Културна историја средњег века 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Радмило Б. Пекић
995. 19.ISO415 Социјална антропологија 4.сем. Историја 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 10:00 Снежана М. Миливојевић
996. 19.PEO102 Увод у психологију 1.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Тијана Р. Тодић Јакшић
997. 19.PEO103 Увод у социологију 1.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Урош В. Шуваковић
998. 19.PEO104 Увод у филозофију 1.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
999. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 10:00 Негован М. Стаменковић
1000. 19.PEO112 Грађанско васпитање 1.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
1001. 19.PEO113 Интеркултурална педагогија 1.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 09:00 Илинка Б. Мушикић Поповић
1002. 19.PEO201 Увод у педагогију (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 14:00 Татјана С. Радојевић
1003. 19.PEO202 Компаративна педагогија 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 16:00 Игор Р. Ђурић
1004. 19.PEO203 Историја педагошких идеја 1 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
1005. 19.PEO204 Развојна психологија 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена Љ. Минић
1006. 19.PEO205 Породична педагогија 1 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
1007. 19.PEO206 Енглески језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
1008. 19.PEO207 Руски језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1009. 19.PEO208 Француски језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1010. 19.PEO209 Немачки језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1011. 19.PEO302 Историја педагошких идеја 2 3.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
1012. 19.PEO303 Породична педагогија 2 3.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
1013. 19.PEO304 Предшколска педагогија 1 3.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
1014. 19.PEO305 Развој школских система 3.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 16:00 Игор Р. Ђурић
1015. 19.PEO306 Књижевност за децу 3.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
1016. 19.PEO307 Историја културе Срба 3.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
1017. 19.PEO401 Општа педагогија (двосеместрални испит) 4.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 16:00 Татјана С. Радојевић
1018. 19.PEO402 Предшколска педагогија 2 4.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
1019. 19.PEO403 Развој педагошких идеја у Србији 4.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Јасна Љ. Парлић Божовић
1020. 19.PEO404 Логика са теоријом сазнања 4.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
1021. 19.PEO405 Медији и образовање 4.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
1022. 19.PEO406 Психологија наставе 4.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 09:00 Душан Ј. Ранђеловић
1023. 19.PEO407 Психологија учења 4.сем. Педагогија 2021. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 09:00 Јелена И. Давидовић-Ракић
1024. 19.РЈМ1О1 Упоредна граматика словенских језика 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
1025. 19.РЈМ1О2 Руски пословни језик 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
1026. 19.РЈМ1О3 Техника академског писања 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
1027. 19.РЈМ1О6 Синтакса времена у савременом руском и српском језику 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Вишња . Вишњевац
1028. 19.РЈМ1О7 Анализа дискурса 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
1029. 19.РЈМ1О9 Увод у семантику 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 12:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1030. 19.РЈМ201 Енглески језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
1031. 19.РЈМ202 Француски језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1032. 19.РЈМ203 Немачки језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1033. 19.РЕМ201 Комуникација и комуникационе вештине 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 08:00 Татјана С. Радојевић
1034. 19.РЕМ202 Педагошки рад са ученицима са посебним потребама 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
1035. 19.РЈМ206 Универзално и типолошко у руској и српској фразеологији 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
1036. 19.РЈМ104 Методологија компаративних књижевних истраживања 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
1037. 19.РЈМ105 Руска класика као систем 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 09:00 Ирина . Антанасијевић
1038. 19.РЈМ103 Техника академског писања 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
1039. 19.РЈМ110 Фолклорни жанрови у наставном процесу 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 09:00 Ирина . Антанасијевић
1040. 19.РЈМ111 Руска емиграција: књижевност и култура 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 09:00 Ирина . Антанасијевић
1041. 19.РЈМ111 Руска емиграција: књижевност и култура 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
1042. 19.РЈМ201 Енглески језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
1043. 19.РЈМ203 Немачки језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1044. 19.РЕМ201 Комуникација и комуникационе вештине 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 08:00 Татјана С. Радојевић
1045. 19.РЕМ202 Педагошки рад са ученицима са посебним потребама 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 11:00 Татјана П. Компировић
1046. 19.РЈМ206 Универзално и типолошко у руској и српској фразеологији 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
1047. ИОАСИ34 Немачки језик 3 3.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1048. ИОАСИ44 Немачки језик 4 4.сем. Историја 2014. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1049. 20.EO1O01 Савремени енглески језик 1 (двосеместрални) 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 09:00 Тамара М. Јеврић
1050. 20.EO1O02 Увод у студије енглеског језика 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 18.06.2023. 13:00 Јелена Б. Бабић Антић
1051. 20.EO1O03 Увод у теорију англофоне књижевности 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Радоје В. Шошкић
1052. 20.EO1O04 Британска историја и кулутра 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
1053. 20.RO1O04 Савремени српски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
1054. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1055. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1056. 19.ISO108 Немачки језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1057. 19.PEO307 Историја културе Срба 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
1058. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
1059. 20.KO3I05 Увод у етику 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
1060. 20.EO2O02 Фонологија енглеског језика 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 12:00 Тамара М. Јеврић
1061. 20.EO2O03 Енглеска књижевност 1 (Средњовековна и ренесансна енглеска књижевност) 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 15:00 Ана М. Андрејевић
1062. 20.RO2O04 Савремени српски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
1063. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1064. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1065. 19.ISO208 Немачки језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1066. 20.EO2I04 Америчка историја и култура 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
1067. 20.EO2I05 Специјални курс из језика 1 (Енглески као глобални језик) 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:30 Снежана М. Зечевић
1068. 20.UO1O01 Уметност античке Грчке 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
1069. 20.UO1O02 Увод у студије баштине 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Марта М. Вукотић
1070. 20.UO1O03 Увод у историју уметности 1 (двосеместрални) 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 13:00 Зоран М. Јовановић
1071. 20.UO1O04 Увод у историју уметности 2 (двосеместрални) 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 12:00 Небојша П. Станковић
1072. 20.JO3O04 Правопис српског језика 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
1073. 19.PEO307 Историја културе Срба 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Александра С. Костић Тмушић
1074. 19.PEO306 Информатика 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 10:00 Негован М. Стаменковић
1075. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1076. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1077. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1078. 20.UO2O01 Уметност античког Рима 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
1079. 20.UO2O02 Уметност позне антике и раног средњег века 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 17:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић
1080. 20.UO2I01 Естетика 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Александар М. Петровић
1081. 19.ISO413 Реторика 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
1082. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1083. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1084. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Историја уметности 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1085. 20.RO1O01 Савремени руски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Вишња . Вишњевац
1086. 20.RO1O02 Фонетика руског језика са фонологијом (двосеместрални) 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Јелена Р. Бајовић
1087. 20.RO1O03 Стара руска књижевност (двосеместрални) 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
1088. 20.RO1O03 Стара руска књижевност (двосеместрални) 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
1089. 20.RO1O04 Савремени српски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
1090. 20.RO1O05 Увод у славистику 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 09:00 Вишња . Вишњевац
1091. 20.JO1O01 Увод у општу лингвистику 1.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
1092. 20.JO1O04 Увод у теорију књижевности 1.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
1093. 20.RO1O08 Преглед руске народне књижевности 1.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Ивана Н. Божовић
1094. 20.RO1B01 Енглески језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1095. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1096. 20.RO2O01 Савремени руски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 11:00 Вишња . Вишњевац
1097. 20.RO2O04 Савремени српски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Голуб М. Јашовић
1098. 20.JO6I02 Култура изражавања 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
1099. 20.JO6I01 Основи дикције 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
1100. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1101. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1102. 20.SO1001 Увод у социологију 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
1103. 19.PEO104 Увод у филозофију 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
1104. 20.SO1O03 Историја социјалних и политичких теорија 1 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
1105. 20.SO1O04 Основи економије 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Владимир М. Радивојевић
1106. 20.JO3O04 Правопис српског језика 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
1107. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 10:00 Негован М. Стаменковић
1108. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1109. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1110. 19.I SO105 Француски језик 1 1.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1111. 20.SO2O01 Основи социологије 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Иван М. Башчаревић
1112. 19.ISO406 Педагогија 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
1113. 20.SO2O03 Историја социјалних и политичких теорија 2 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
1114. 19.OF0008 Увод у методологију научних истраживања 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
1115. 20.SO2O05 Социјална антропологија 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 10:00 Снежана М. Миливојевић
1116. 20.SO2O06 Општа и национална историја XIX и XX века 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Милош М. Марсенић
1117. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 11.06.2023. 09:00 Снежана М. Зечевић
1118. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1119. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Социологија 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1120. 20.JO1O01 Увод у општу лингвистику 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
1121. 20.JO1O02 Фонетика српског језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
1122. 20.JO1O03 Старословенски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
1123. 20.JO1O04 Увод у теорију књижевности 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
1124. 20.JO1O05 Српски књижевни фолклор (двосеместрални) 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
1125. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1126. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1127. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1128. 19.PEO104 Увод у филозофију 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Борис Р. Братина
1129. 20.KO3I06 Увод у етику 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
1130. 21.JO1I06 Информатика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
1131. 20.JO2O01 Фонологија српског језика 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
1132. 20.JO2O02 Старословенски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
1133. 20.JO2O03 Преглед старијих српских књижевности 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
1134. 19.ISO406 Педагогија 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
1135. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
1136. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1137. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1138. 20.JO2I04 Правци у лингвистици 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
1139. 20.JO2I05 Развој писма 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
1140. 20.JO2I06 Увод у тумачење књижевног дела 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
1141. 20.KO1O01 Стара српска књижевност 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
1142. 19.КО1О02 Народна књижевност 1 (двосеместрални) 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 09:00 Валентина Д. Питулић
1143. 20.КО1О03 Теорија књижевности 1 (двосеместрални) 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Слађана М. Алексић
1144. 20.ЈО1О01 Увод у општу лингвистику 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
1145. 20.КО1О05 Старословенски језик са основама српскословенске писмености 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
1146. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1147. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1148. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1149. 20.ЈО5IO2 Српски језик у јужнословенском и балканском контексту 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
1150. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 11:00 Ненад . Јовановић
1151. 20.КО2О01 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Александра С. Костић Тмушић
1152. 20.КО2О04 Историја српског језика 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
1153. 19.ISO406 Педагогија 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 14:00 Игор Р. Ђурић
1154. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1155. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 10:00 Маја В. Павловић-Шајтинац
1156. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1157. 20.JO6I01 Основи дикције 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
1158. 20.JO6I02 Култура изражавања 2.сем. Српска књижевност и језик 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
1159. 19.RJM101 Упоредна граматика словенских језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 08:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић
1160. 19.RJM103 Техника академског писања 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
1161. 19.RJM108 Методологија лингвистичких истраживања 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 09:00 Марина М. Николић
1162. 20.JM1I04 Стандардизација српског језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 09:00 Јелена Д. Михајловић
1163. 20.JM1I08 Увод у етнолингвистику 1.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Драгана И. Радовановић
1164. 20.JM2O01 Општа лингвистика 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
1165. 20.JM2I01 Језик медија масовне комуникације 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Сања Д. Микетић Суботић
1166. 20.JM2I04 Руски језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
1167. 20.JM2I05 Француски језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1168. 20.JM2I06 Енглески језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Снежана М. Зечевић
1169. 20.SM1O01 Методологија истраживања у друштвеним наукама 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 12:30 Урош В. Шуваковић
1170. 20.SM1I01 Студије глобализације 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
1171. 20.SM1I05 Савремено српско друштво 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
1172. 20.SM1I07 Културна историја 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Зоран Д. Недељковић
1173. 20.SM1I08 Социологија идентитета 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 08:00 Снежана С. Попић
1174. 20.SM1I10 Друштвене промене и медији 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Бранислава Б. Вучковић
1175. 20.SM1I11 Посткомунистичко друштво у транзицији 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Петар М. Анђелковић
1176. 20.SM1I12 Студије капитализма 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Иван М. Башчаревић
1177. 20.SM1I16 Изазови савремене породице 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Снежана М. Миливојевић
1178. 20.SM1I18 Социологија елита 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 06.06.2023. 12:00 Милојица М. Шутовић
1179. 19.ISM104 Држава и друштво Србије 1804-1918. 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 13:00 Саша Д. Станојевић
1180. 19.ISM112 Косово и Метохија у југословенској држави 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 09:00 Владан А. Виријевић
1181. 20.SM1I24 Етика са етиком професије 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 10:00 Бранкица В. Поповић
1182. 20.SM1I26 Филозофија религије 1.сем. Социологија 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Неџиб М. Прашевић
1183. 19.RJM103 Техника академског писања 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
1184. 20.EM1O02 Научноистраживачки рад: ресурси и информационе технологије 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
1185. 20.EJ1O03 Истраживачке методе у лингвистици 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
1186. 20.EJ1I03 Настава енглеског језика и целоживотно учење 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 15.06.2023. 08:00 Снежана М. Зечевић
1187. 19.RJM107 Анализа дискурса 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 11:00 Ана М. Јањушевић Оливери
1188. 20.EJ2I03 Корпусна лингвистика и њена примена 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 17.06.2023. 10:00 Тамара М. Јеврић
1189. 20.EJ2I04 Напредни курс из методике наставе енглеског језика 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Данијела Г. Кулић
1190. 20.EJ2I05 Превођење као интеркултурална комуникација 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Наташа М. Бакић-Мирић
1191. 20.JM2I04 Руски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
1192. 20.JM2I05 Француски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1193. 19.RJM203 Немачки језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1194. 19.RJM103 Техника академског писања 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 07.06.2023. 09:00 Александра С. Костић Тмушић
1195. 20.EM1O02 Научноистраживачки рад: ресурси и информационе технологије 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
1196. 20.EK1I01 Ирска култура и књижевност 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић
1197. 20.EK1I02 Мегалополис у англофоној књижевности модернизма и постмодернизма 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 15:00 Радоје В. Шошкић
1198. 19.RJM104 Методологија компаративних књижевних истраживања 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 13.06.2023. 08:00 Слађана М. Алексић
1199. 20.EK2I02 Књижевност и филм 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 12.06.2023. 15:00 Младен М. Јаковљевић
1200. 20.EK2I04 Митолошки елементи у стваралаштву Б. Вонгара, В. Голдинга и Д. ДеЛила 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 09.06.2023. 10:00 Радоје В. Шошкић
1201. 20.JM2I04 Руски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
1202. 20.JM2I05 Француски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић
1203. 19.RJM203 Немачки језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022. (мастер једногодишње) у јунском и.р. 10.06.2023. 11:00 Александра . Беговић
1204. 21.JD1O02 Савремени токови у лингвистици 1.сем. Језик и књижевност - Модул језик 2022. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 08:00 Станислав Р. Станковић
1205. 21.SD1О01 Општа социологија 1.сем. Социологија 2022. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 16.06.2023. 10:00 Љубиша . Митровић
1206. 21.SD1I09 Социологија културе 1.сем. Социологија 2022. (докторске трогодишње) у јунском и.р. 14.06.2023. 15:00 Зоран Д. Недељковић
1207. 19.ISO408 Руски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 05.06.2023. 08:00 Јелена Р. Бајовић
1208. 19.ISO407 Француски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2022. (основне четворогодишње) у јунском и.р. 08.06.2023. 11:00 Ивана М. Миљковић