Selected
Р.б. Шифра Испит Семестар Студије Испитни рок Датум Наставник Бр.кандидата
1. 21131 Општа педагогија 1 1.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
2. 21233 Историја педагошких идеја 1 2.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
3. 21331 Oпшта педагогија 2 3.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
4. 21332 Историја педагошких идеја 2 3.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
5. 21431 Породична педагогија 4.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
6. 21442 Педагошка психологија 1 4.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
7. 21433 Развој педагошких идеја у Србији 4.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
8. 21532 Андрагогија 5.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
9. 21523 Статистика 1 5.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 0
10. 21524 Методологија педагошких истраживања 1 5.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 0
11. 21642 Развој и евалуација програма 6.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
12. 21623 Методологија педагошких истраживања 2 6.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 0
13. 21644 Стручна пракса 1 6.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 0
14. 21731 Школска педагогија 1 7.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
15. 21722 Методика друштвено-хуманистичког образовања 7.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
16. 21723 Методика рада школског педагога 1 7.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
17. 21744 Стручна пракса 2 7.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
18. 21786 Стручно усавршавање наставника 7.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
19. 21822 Методика рада школског педагога 2 8.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
20. 21823 Методика природно-математичког образовања 8.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 0
21. 21834 Компаративна педагогија 8.сем. Педагогија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
22. 31132 Психологија опажања 1.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 14.04.2024. 18:00 Оливер . Тошковић 0
23. 31124 Статистика у психологији 1 1.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 09:30 Оливер . Тошковић 0
24. 31222 Статистика у психологији 2 2.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 09:30 Оливер . Тошковић 4
25. 31217 Педагогија 2.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
26. 31435 Когнитивна психологија 3.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 0
27. 31322 Принципи психолошког тестирања 3.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 2
28. 31333 Развојна психологија 1 3.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
29. 31334 Општа психопатологија 3.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 2
30. 31432 Развојна психологија 2 4.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
31. 31434 Психопатологија - специјални део 4.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 1
32. 31541 Увод у педагошку психологију 5.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 1
33. 31532 Увод у социјалну психологију 5.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 1
34. 31523 Теорије личности 5.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 08:00 Миљана С. Павићевић 1
35. 31544 Основе психологије рада 5.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 1
36. 31545 Увод у клиничку психологију 5.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 5
37. 31577 Вештине психолошког саветовања 5.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 0
38. 31435 Мотивација и емоције 4.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 0
39. 31115 Увод у социологију 1.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
40. 31259 Логика 2.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
41. 31433 Основи психологије личности 4.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 0
42. 31641 Основе клиничке процене 6.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 9
43. 31632 Развојна психопатологија 1 6.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 1
44. 31643 Психологија наставе 6.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 1
45. 31644 Психолошко саветовање у организацији 6.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 0
46. 31665 Антропологија личности 6.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
47. 31686 Психосоцијална рехабилитација 6.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
48. 31667 Истраживања у социјалној психологији 6.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
49. 31421 Психометрија - Конструкција мерних инструмената 4.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 2
50. 31741 Методе клиничке процене 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 4
51. 31732 Психологија људских група 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 0
52. 31733 Развојна психопатологија 2 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 2
53. 31765 Психологија интелигенције 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 1
54. 31786 ПРАВИ Психологија комуникација 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 0
55. 31787 Практикум - Педагошка психологија 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 1
56. 31788 Практикум - Психологија рада 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:33 Анђела Д. Кељановић 0
57. 31789 Практикум - Клиничка психологија 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ивана М. Владисављевић 0
58. 317810 Практикум - Социјална психологија 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:33 Анђела Д. Кељановић 0
59. 31841 Психологија менталног здравља 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 2
60. 31833 Социјална перцепција и интеракција 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 4
61. 31844 Стручна пракса 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
62. 31844 Стручна пракса 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 0
63. 31844 Стручна пракса 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
64. 31875 Социјални конфликти 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
65. 31886 ПРАВИ Психопатологија и психодијагностика деце и младих 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 1
66. 31887 Психологија морала 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
67. 31868 Психологија индивидуалних разлика 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 2
68. 318321 Психотерапија 1 7.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 5
69. 318322 Психотерапија 2 8.сем. Психологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
70. 11123 Историја старог Истока и старе Грчке 1 1.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
71. 11223 Историја старог Истока и старе Грчке 2 2.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
72. 11338 Општа историја раног средњег века 1 3.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
73. 11527 Општа историја 19. века 1 5.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
74. 11681 Архивистика 6.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
75. 11635 Историја српског народа од 16. до 18. века 2 6.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
76. 11636 Рана модерна историја 2 6.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
77. 11637 Општа историја 19. века 2 6.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 1
78. 11731 Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 1 7.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
79. 11732 Историја Југославије 1 7.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
80. 11743 Свет у савременом добу 1 7.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
81. 11725 Методика наставе историје 1 7.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
82. 11831 Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 2 8.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
83. 11832 Историја Југославије 2 8.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
84. 11843 Свет у савременом добу 2 8.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
85. 11824 Методика наставе историје 2 8.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
86. 11633 Историја српског народа од 12. до 15. века 2 6.сем. Историја 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
87. 41324 Музеологија 3.сем. Историја уметности 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
88. 41884 Архивистика 8.сем. Историја уметности 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
89. 91180 Савремени српски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
90. 91210 Савремени енглески језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 10:00 Тамара М. Јеврић 0
91. 91280 Савремени српски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
92. 91330 Енглески класицизам и сентиментализам 3.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 1
93. 91420 Синтакса енглеског језика 1 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
94. 91430 Англо-амерички романтизам 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
95. 91450 Педагогија 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
96. 91510 Савремени енглески језик 5 5.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
97. 91520 Синтакса енглеског језика 2 5.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
98. 91530 Књижевност викторијанског доба 5.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
99. 91610 Савремени енглески језик 6 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
100. 91620 Лексичка семантика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
101. 91630 Англо-амерички критички есеј 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
102. 91650 Педагошка психологија 1 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
103. 91661 Књижевно превођење 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
104. 91662 Специјални курс из књижевности 2 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
105. 91750 Методика наставе енглеског језика 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
106. 91730 Савремени англо-амерички роман 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
107. 91740 Тумачење књижевног дела 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 1
108. 91761 Специјални курс из језика 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
109. 91763 Академско писање 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
110. 91771 Специјални курс из језика 2 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
111. 91772 Географске варијанте енглеског језика 7.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Снежана М. Зечевић 0
112. 91810 Савремени енглески језик 8 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 10:00 Тамара М. Јеврић 0
113. 91850 Историја енглеског језика 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Тамара М. Јеврић 0
114. 91830 Савремена англо-америчка књижевност 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
115. 91840 Култура језичког изражавања 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
116. 91863 Тумачење књижевног дела 2 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
117. 91872 Методика наставе енглеског језика 2 8.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
118. 91620 Лексичка семантика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
119. 91473 Специјални курс из књижевности 1 - Готска књижевност 4.сем. Енглески језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 1
120. 81431 Савремени руски језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 14:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
121. 81432 Морфологија руског језика са творбом речи 4.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
122. 81433 Руски романтизам 4.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Марина М. Копривица 0
123. 81731 Савремени руски језик 6 6.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 14:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
124. 81572 Синтакса руског језика са стилистиком 5.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
125. 81543 Тумачење књижевног дела 1 5.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
126. 81534 Руска књижевност - реализам 5.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
127. 81545 Историја руског језика 5.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
128. 81672 Лексикологија и лексикографија савременог руског језика 6.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
129. 81633 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 6.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Марина М. Копривица 0
130. 81645 Тумачење књижевног дела 2 6.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
131. 81731 Савремени руски језик 7 7.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 14:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
132. 81776 Методика наставе руског језика 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 0
133. 81779 Руска књижевност (спец. курс 3) 7.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
134. 81831 Савремени руски језик 8 8.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 14:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
135. 81845 Историја Византије 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 0
136. 81846 Социологија образовања 8.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
137. 81887 Методика наставе руског језика 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 0
138. 61143 Народна књижевност 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 1
139. 61188 Психологија 1.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 0
140. 61231 Старословенски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 1
141. 61237 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
142. 61249 Народна књижевност 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
143. 61335 Романтизам 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 2
144. 61434 Романтизам 2 4.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 3
145. 61646 Педагогија 4.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
146. 61541 Морфологија српског језика 5.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
147. 61515 Општа књижевност 1 5.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
148. 61631 Акцентологија стандардног српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
149. 61642 Творба речи српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
150. 61614 Општа књижевност 2 6.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
151. 61635 Српска књижевност 20. века 1 6.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 0
152. 61741 Синтакса реченице српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 2
153. 61742 Стилистика српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
154. 61723 Методика наставе српског језика и књижевности 1 7.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
155. 61735 Српска књижевност 20. века 2 7.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 0
156. 61841 Морфосинтакса српског језика 8.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 2
157. 61823 Методика наставе српског језика и књижевности 2 8.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 1
158. 61845 Урбана дијалектологија 8.сем. Српски језик и књижевност 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
159. 71141 Народна књижевност 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
160. 71241 Народна књижевност 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
161. 71233 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
162. 71341 Народна књижевност 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
163. 71345 Савремени српски језик 1 3.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
164. 71421 Теорија књижевности 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
165. 71443 Савремени српски језик 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
166. 71531 Романтизам 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
167. 71532 Преглед јужнословенских књижевности (хрватска, македонска, словеначка) 5.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 0
168. 71513 Општа књижевност 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
169. 71544 Синтакса српског језика 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 2
170. 71589 Психологија 5.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 0
171. 71631 Романтизам 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 2
172. 71632 Српска књижевност 20. века 1 6.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 1
173. 71613 Општа књижевност 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
174. 71624 Акцентологија стандардног српског језика 6.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
175. 71644 Синтакса српског језика 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 1
176. 71625 Педагогија 6.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
177. 71731 Реализам 1 7.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 0
178. 71732 Српска књижевност 20. века 2 7.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 0
179. 71713 Општа књижевност 3 7.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
180. 71725 Методика наставе српске књижевности и језика 1 7.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
181. 71776 Поетика Иве Андрића 7.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
182. 71831 Реализам 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 0
183. 71832 Српска књижевност 20. века 3 8.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 0
184. 71813 Општа књижевност 4 8.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
185. 71824 Тумачење књижевног дела 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
186. 71825 Методика наставе српске књижевности и језика 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
187. 51333 Социјална психологија 4.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
188. 51522 Методологија социолошких истраживања 1 5.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Јасмина . Петровић 1
189. 51622 Методологија социолошких истраживања 2 6.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Јасмина . Петровић 0
190. 51741 Социологија политике 7.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
191. 51733 Социологија образовања 7.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
192. 51724 Методика наставе социологије 7.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 0
193. 51765 Истраживање јавног мњења 7.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
194. 51766 Развијање истраживачког пројекта 7.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
195. 51832 Социологија етничких група и нација 8.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
196. 51843 Социологија села 8.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
197. 51885 Социологија политичких партија 8.сем. Социологија 2009.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
198. А1586 Историја социјалних и политичких теорија 1 5.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
199. А1638 Историја филозофије XIX века 6.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
200. А1630 Филозофија културе 6.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
201. А1631 Онтологија 2 6.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
202. А1683 Историја социјалних и политичких теорија 2 6.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
203. А1684 Социологија комникација 6.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
204. А1731 Филозофија XX века 1 7.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
205. А1744 Социологија политике 7.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
206. А1786 Увод у филозофију религије 7.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
207. А1837 Филозофија XX века 2 8.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
208. А1828 Методика наставе филозофије са школским радом 8.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
209. А1889 Наука о уметности 8.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
210. А1872 Завршни рад 8.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
211. A1439 Византијска филозофија од VIII-XIV века 4.сем. Филозофија 2012.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Александар Д. Ристески 0
212. ЕНОС11 Савремени енглески језик 1 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 10:00 Тамара М. Јеврић 3
213. ЕНОС12 Увод у студије енглеског језика 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Јелена Б. Бабић Антић 0
214. ЕНОС 13 Енглеска историја и култура 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
215. ЕНОС14 Увод у општу лингвистику 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 1
216. ЕНОС 15 Савремени српски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 1
217. ЕНОСИ11 Руски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
218. ЕНОСИ12 Француски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
219. ЕНОС22 Фонологија енглеског језика 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Тамара М. Јеврић 0
220. ЕНОС23 Средњовековна и ренесансна енглеска књижевност 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 4
221. ЕНОС24 Америчка историја и култура 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
222. ЕНОС25 Увод у теорију књижевности 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 1
223. ЕНОС26 Савремени српски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 5
224. ЕНОСИ21 Руски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
225. ЕНОС32 Морфологија енглеског језика 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Тамара М. Јеврић 0
226. ЕНОС33 Енглески класицизам и сентиментализам 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 6
227. ЕНОС34 Педагошка психологија 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 2
228. ЕНОСИ31 Руски језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
229. ЕНОСИ32 Француски језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
230. ЕНОСИ33 Увод у етику 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
231. ЕНОСИ34 Историја културе Срба 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
232. ЕНОС31 Савремени енглески језик 2 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
233. ЕНОС42 Синтакса енглеског језика 1 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 2
234. ЕНОС43 Англо-амерички романтизам 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 3
235. ЕНОС44 Педагогија 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 1
236. ЕНОСИ41 Руски језик 4 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
237. ЕНОСИ42 Француски језик 4 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
238. ЕНОСИ46 Специјални курс из језика 1 (Глаголски облици у енглеском језику) 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 10:00 Тамара М. Јеврић 0
239. ЕНОСИ48 Специјални курс из књижевности 1 (Шекспир и енглеска драма) 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 2
240. ЕНОС52 Синтакса енглеског језика 2 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 11
241. ЕНОС53 Књижевност викторијанског доба 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 5
242. ЕНОС54 Теорије и технике превођења 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Јелена Б. Бабић Антић 8
243. ЕНОСИ60 Специјални курс из језика 2 (Итеркултурална комуникација и поп(уларна) култура) 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 1
244. ЕНОСИ52 Специјални курс из књижевности 2 (Готска књижевност) 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
245. ЕНОСИ53 Социологија културе 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
246. ЕНОСИ54 Информатика 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 1
247. ЕНОС51 Савремени енглески језик 3 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 1
248. ЕНОС62 Лексичка семантика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
249. ЕНОС63 Историја енглеског језика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Тамара М. Јеврић 0
250. ЕНОС64 Англо-амерички критички есеј 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 2
251. ЕНОС65 Дидактика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 2
252. ЕНОСИ61 Књижевно превођење 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
253. ЕНОСИ62 Специјални курс из књижевности 3 (Студије канадске културе) 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 1
254. ЕНОС72 Методика наставе енглеског језика 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 7
255. ЕНОС73 Савремена англо-америчка драма 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 15
256. ЕНОС74 Тумачење књижевног дела 1 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 9
257. ЕНОСИ71 Специјални курс из језика 3 (Хипотакса у енглеском језику) 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 10:00 Тамара М. Јеврић 1
258. ЕНОСИ73 Савремена англо-америчка поезија 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
259. ЕНОСИ74 Специјални курс из језика 4 (Ортографија енглеског и српског језика) 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
260. ЕНОСИ75 Драмске активности 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
261. ЕНОС71 Савремени енглески језик 4 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:30 Тамара М. Јеврић 0
262. ЕНОС82 Савремени англо-амерички роман 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 3
263. ЕНОС83 Методика наставе енглеског језика 2 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 2
264. ЕНОСИ81 Специјални курс из језика 5 (Вишечлани глаголи) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
265. ЕНОСИ82 Специјални курс из књижевности 4 (Научнофантастична књижевност) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
266. ЕНОСИ83 Специјални курс из књижевности 5 (Савремена англо-америчка књижевна критика) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 1
267. ЕНОСИ84 Креативно писање 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
268. ЕНОС84 Стручна (методичка) пракса 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
269. ЕНОСИ63 Естетика 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
270. ЕНОСИ64 Светске религије 6.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
271. ЕНОСИ13 Немачки језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
272. ЕНОСИ23 Немачки језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
273. ЕНОСИ35 Немачки језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
274. ЕНОСИ43 Немачки језик 4 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
275. ЕНОСИ90 Специјални курс из језика 5 (Превођење у енглеском за специјалне намене) 8.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
276. ЕНОСИ47 Специјални курс из језика 1 (Социолонгвистика) 4.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Јелена Б. Бабић Антић 0
277. ЕНОСИ72 Специјални курс из језика 3 (Фонетика) 7.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 10:00 Снежана М. Зечевић 0
278. ЕНОСИ51 Специјални курс из језика 2 (Географске варијанте енглеског језика) 5.сем. Енглески језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Снежана М. Зечевић 0
279. ОАИСО12 Руски језик 1 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
280. ОАИСО13 Енглески језик 1 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
281. 11114 Информатика 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 0
282. 11134 Историја Старог Истока и Старе Грчке 1 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 2
283. 11125 Увод у социологију 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 1
284. 11146 Помоћне историјске науке 1 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 1
285. 11147 Историјска географија 1 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
286. 11118 Старословенски језик 1 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
287. 11129 Архивистика 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
288. 11121 Увод у археологију 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
289. ОАИСО22 Руски језик 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
290. ОАИСО23 Енглески језик 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
291. 11222 Увод у историјске студије 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Јован Ј. Алексић 0
292. 11243 Историјска географија 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
293. 11234 Историја Старог Истока и Старе Грчке 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 2
294. 11245 Помоћне историјске науке 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
295. 11216 Старословенски језик 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
296. 11247 Нумизматика 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
297. 11248 Реторика 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
298. ОАИСО31 Француски језик 3 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
299. ОАИСО32 Руски језик 3 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
300. ОАИСО33 Енглески језик 3 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
301. 11332 Историја Старог Рима 1 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
302. 11333 Општа историја раног средњег века 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 5
303. 11334 Историја српског народа у раном средњем веку 1 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 1
304. 11335 Историја Византије 1 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 0
305. 11326 Ментална хигијена 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
306. 11348 Музеологија и заштита баштине 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
307. 11349 Конзервација и заштита библиотечке и архивске грађе 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
308. ОАИСО41 Француски језик 4 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
309. ОАИСО42 Руски језик 4 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
310. ОАИСО43 Енглески језик 4 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
311. 11432 Историја Старог Рима 2 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 1
312. 11433 Општа историја позног средњег века 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 5
313. 11434 Историја српског народа у раном средњем веку 2 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 1
314. 11435 Историја Византије 2 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 0
315. 11426 Увод у педагогију 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
316. ОАИСО52 Српска дијаспора 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
317. ОАИСО53 Социјална антропологија 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 0
318. 11531 Историја српског народа од 12. до 15. века 1 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 1
319. 11532 Рана модерна историја 1 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
320. 11533 Историја српског народа од 16. до 18. века 1 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
321. 11534 Општа историја 19. века 1 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 3
322. 11525 Педагошка психологија 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 1
323. ОАИСО61 Историја Балкана 1804 - 1878. 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
324. ОАИСО62 Историја Црне Горе 1796 - 1918. 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
325. ОАИСО63 Филозофија и теорија историје 5.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
326. 11631 Рана модерна историја 2 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 3
327. 11632 Историја српског народа од 12. до 15. века 2 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
328. 11633 Историја српског народа од 16. до 18. века 2 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 2
329. 11634 Општа историја 19. века 2 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 2
330. 11625 Дидактика 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
331. ОАИСО64 Историја Балкана 1878 - 1918. 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
332. ОАИСО65 Срби у Хабзбуршкој монархији од 16. до почетка 20. века 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
333. ОАИСО66 Психологија личности 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
334. 11732 Свет у савременом добу 1 7.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
335. 11732 Историja српског народа у 19. и почетком 20. века 1 7.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 2
336. 11733 Историја Југославије 1 7.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 1
337. 11724 Методика наставе историје 1 7.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 3
338. 11725 Стручна (методичка) пракса 7.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
339. ОАИСО71 Рат и револуција у Југославији 1941 - 1945. 7.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 1
340. ОАИСО73 Технике научног рада 7.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
341. 11831 Свет у савременом добу 2 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
342. 11832 Историja српског народа у 19. и почетком 20. века 2 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 1
343. 11833 Историја Југославије 2 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 1
344. 11824 Методика наставе историје 2 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 1
345. ОАИСО81 Извори и историографија о Југославији 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
346. ОАИСО82 Свет у време хладног рата 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
347. ОАИСО83 Међународни односи југословенске државе 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
348. ОАИСО14 Немачки језик 1 1.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
349. ОАИСО24 Немачки језик 2 2.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
350. 11825 Завршни рад 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
351. 11825 Завршни рад 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
352. 11825 Завршни рад 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
353. 11825 Завршни рад 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
354. 11825 Завршни рад 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
355. 11825 Завршни рад 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
356. 11825 Завршни рад 8.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
357. ИОАСИ61 Француски језик 6.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
358. ИОАСИ34 Немачки језик 3 3.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
359. ИОАСИ44 Немачки језик 4 4.сем. Историја 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
360. ИУОС11 Уметност античке Грчке 1.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
361. ИУОС12 Увод у социологију 1.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 1
362. ИУОС13 Увод у филозофију 1.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
363. ИУОС14 Увод у студије баштине 1.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
364. ИУОС15 Увод у историју уметности 1 2.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
365. ИУОС16 Увод у историју уметности 2 2.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
366. ИУОСИ11 Енглески језик 2.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Снежана М. Зечевић 0
367. ИУОСИ13 Руски језик 2.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
368. ИУОС21 Уметност античког Рима 2.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
369. ИУОС22 Ранохришћанска и рановизантијска уметност 2.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
370. ИУОС23 Увод у педагогију 2.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
371. ИУОС31 Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку 3.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
372. ИУОС32 Историја уметности српских земаља у средњем веку 1 3.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
373. ИУОС33 Уметност раног средњег века у Византији и Западној Европи 3.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
374. ИУОС34 Социјална психологија 3.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
375. ИУОС35 Педагошка психологија 3.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
376. ИУОСИ31 Историја Византије 1 3.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 0
377. ИУОСИ32 Помоћне историјске науке 1 3.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 1
378. ИУОС41 Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи 4.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
379. ИУОС42 Средњовековна архитектура у Србији 4.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
380. ИУОС43 Историја уметности српских земаља у средњем веку 2 4.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 1
381. ИУОС44 Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века 4.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
382. ИУОСИ41 Историја Византије 2 4.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 0
383. ИУОС42 Помоћне историјске науке 2 4.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
384. ИУОС51 Уметност позног средњег века у Византији и Западној Европи 5.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
385. ИУОС52 Архитектура од ренесансе до постмодернизма 5.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
386. ИУОС53 Музеологија 5.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
387. ИУОС54 Европска уметност ренесансе и маниризма 5.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 0
388. ИУОС55 Историја уметности српских земаља у средњем веку 3 5.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
389. ИУОСИ52 Старословенски језик 1 5.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
390. ИУОС61 Европска уметност барока и рококоа 6.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
391. ИУОС62 Архитектура у Србији од XVIII до XX века 6.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
392. ИУОС63 Историја уметности српских земаља у средњем веку 4 6.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
393. ИУОС64 Српска уметност и визуелна култура XVIII века 6.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
394. ИУОС65 Методика наставе историје уметности 6.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 0
395. ИУОС62 Старословенски језик 2 6.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
396. ИУОС71 Европска уметност XIX века 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
397. ИУОС72 Српска уметност и визуелна култура XIX века 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
398. ИУОС73 Настанак и развој ране модерне уметности 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 0
399. ИУОС74 Психологија опажања 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 14.04.2024. 18:00 Оливер . Тошковић 1
400. ИУОСИ71 Историја и теорија авангарди и неоавангарди 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 0
401. ИУОСИ72 Идеја прошлости у српској уметности новијег и савременог доба 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
402. ИУОСИ73 Култ и иконографија у римско доба 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
403. ИУОС81 Социологија уметности 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
404. ИОУСИ82 Социологија културе 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
405. ИУОС83 Естетика 7.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
406. ИОСИ82 Модерна и постмодерна уметност 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 1
407. ИУОС82 Српска уметност и визуелна култура у XX веку 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 0
408. ИУОСИ91 Античка топографија Србије 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
409. ИОСИ92 Сакрална хришћанска уметност XX века 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
410. ИУОСИ101 Наука о уметности 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
411. ИУОСИ102 Херитологија 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
412. ИУОС83 Методичка пракса 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
413. ИУОС84 Завршни рад 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
414. ИУОС84 Завршни рад 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 0
415. ИУОС84 Завршни рад 8.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
416. ИУОС45 Дидактика 4.сем. Историја уметности 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
417. ПОАС121 Увод у педагогију 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
418. ПОАС12 Општа психологија 1.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 0
419. ПОАС101 Информатика 1.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 0
420. ПОАС1214 Енглески језик 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
421. ПОАС1215 Руски језик 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
422. ПОАС1216 Француски језик 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
423. ПОАС23 Логика са теоријом сазнања 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
424. ПОАС24 Историја педагошких идеја 1 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
425. ПОАС25 Развојна психологија 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
426. ПОАС20 Реторика 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
427. ПОАС26 Култура говора 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 1
428. ПОАС341 Општа педагогија 4.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 3
429. ПОАС32 Историја педагошких идеја 2 3.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 6
430. ПОАС33 Породична педагогија 3.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 0
431. ПОАС34 Предшколска педагогија 1 3.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 0
432. ПОАС30 Ментална хигијена 3.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
433. ПОАС35 Социологија образовања 3.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
434. ПОАС36 Образовање и развој људских ресурса 3.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
435. ПОАС41 Предшколска педагогија 2 4.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 4
436. ПОАС42 Развој педагошких идеја у Србији 4.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 2
437. ПОАС40 Педагошка психологија 4.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 1
438. ПОАС43 Педагогија слободног времена 4.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
439. ПОАС44 Интеркултурална педагогија 4.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
440. ПОАС51 Дидактика 1 5.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
441. ПОАС562 Методологија педагошког истраживања 6.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 1
442. ПОАС53 Андрагогија 5.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 2
443. ПОАС54 Методика рада предшколског педагога 5.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 3
444. ПОАС55 Образовна технологија 5.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 1
445. ПОАС56 Васпитно-образовни и школски систем у Србији 5.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
446. ПОАС57 Грађанско васпитање 5.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 1
447. ПОАС61 Дидактика 2 6.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
448. ПОАС62 Педагошка статистика 6.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 1
449. ПОАС63 Методика друштвено-хуманистичког образовања 6.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 5
450. ПОАС64 Стручна пракса 1 6.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 3
451. ПОАС65 Докимологија 6.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 0
452. ПОАС65 Медији и образовање 6.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 1
453. ПОАС781 Школска педагогија 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 3
454. ПОАС72 Методика природно-математичког образовања 7.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 5
455. ПОАС73 Педеутологија 7.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 4
456. ПОАС74 Саветодавни педагошки рад 7.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
457. ПОАС75 Педагошка комуникологија 7.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 4
458. ПОАС81 Компаративна педагогија 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 3
459. ПОАС82 Инклузивно васпитање и образовање 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 2
460. ПОАС83 Методика рада школског педагога 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 3
461. ПОАС84 Стручна пракса 2 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
462. ПОАС85 Педагошки рад са даровитим ученицима 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 1
463. ПОАС86 Педагошка дијагностика 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
464. ПОАС87 Завршни рад 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
465. ПОАС87 Завршни рад 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
466. ПОАС87 Завршни рад 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 0
467. ПОАС87 Завршни рад 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 0
468. ПОАС1217 Немачки језик 2.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
469. ПОАСИ84 Немачки језик 8.сем. Педагогија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
470. ЕНМА11 Превођење 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
471. ЕНМАИ11 Специјални курс из енглеског језика 1- Напредни курс из синтаксичке синтагматике 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
472. ЕНМАИ12 Специјални курс из енглеског језика 2- Напредни курс из семантике 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
473. ЕНМАИ13 Специјални курс из Методике наставе 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
474. ЕНМАИ14 Анализа дискурса 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 1
475. ЕНМАИ15 Методологија лингвистичких истраживања 1.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 0
476. ЕНМА21 Техника академског писања 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
477. ЕНМАИ21 Руски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
478. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
479. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
480. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 0
481. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
482. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 0
483. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
484. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
485. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
486. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 0
487. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 0
488. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
489. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
490. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
491. ЕНМАИ23 Немачки језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - језички модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
492. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
493. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
494. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 0
495. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 0
496. ЕНМА22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
497. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
498. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 0
499. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 0
500. ЕНМА23 Завршни рад 2.сем. Енглески језик и књижевност - књижевни модул 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
501. СООС12 Увод у филозофију 1.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 3
502. СООС14 Основи економије 1.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Владимир М. Радивојевић 1
503. СООС15 Информатика 1.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 0
504. СООС13 Историја социјалних и политичких теорија 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
505. СООС11 Увод у социологију 1.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
506. СООСИ11 Француски језик 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
507. СООСИ12 Енглески језик 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
508. СООС13 Руски језик 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
509. СООС21 Увод у методологију научних истраживања 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 2
510. СООС22 Основи социологије 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
511. СООС24 Социјална антропологија 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 0
512. СООС25 Општа и национална историја XIX и ХХ века 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
513. СООС26 Увод у педагогију 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
514. СООС31 Општа социологија 4.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
515. СООС32 Класичне социолошке теорије 3.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 1
516. СООС33 Статистика у друштвеним истраживањима 3.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 1
517. СООС34 Социјална психологија 3.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 1
518. СООС35 Ментална хигијена 3.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 1
519. СООС36 Социологија културе 3.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
520. СООСИ21 Социологија права 3.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
521. СООСИ22 Социологија маргиналних група 3.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 0
522. СООС42 Савремене социолошке теорије 4.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 1
523. СООС43 Социологија морала 4.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 1
524. СООС44 Социјална демографија 4.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 0
525. СООСИ31 Социјална екологија 4.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
526. СООСИ32 Слободе и права човека и грађанина 4.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 0
527. СООСИ33 Студије рода 4.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
528. СООС51 Методологија социолошких истраживања 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Јасмина . Петровић 5
529. СООС52 Социјална стратификација 5.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 4
530. СООС53 Савремено друштво 5.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 3
531. СООС54 Педагошка психологија 5.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 5
532. СООСИ41 Социологија масовне културе 5.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
533. СООСИ42 Социологија комуникација 5.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 6
534. СООСИ51 Социологија поткултуре 5.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 5
535. СООСИ52 Историјска социологија 5.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 1
536. СООС62 Социологија породице 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 1
537. СООС63 Социологија друштвених девијација 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 0
538. СООС64 Дидактика 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 1
539. СООСИ61 Истраживање јавног мњења 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
540. СООСИ62 Развијање истраживачког пројекта 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
541. СООСИ71 Светске религије 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
542. СООСИ72 Увод у студије глобализације 6.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
543. СООС71 Социологија политике 7.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 3
544. СООС72 Социологија града 7.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 3
545. СООС73 Социологија образовања 7.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 3
546. СООС74 Социологија рада 7.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 4
547. СООС75 Методика наставе социологије 7.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 3
548. СООС81 Социологија религије 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
549. СООС82 Социологија етничких група и нација 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
550. СООС83 Социологија села 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
551. СООСИ81 Социологија цивилног друштва 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
552. СООСИ82 Социологија политичких партија 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
553. СООСИ83 Основи конфликтологије 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
554. СООС84 Методичка пракса 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 0
555. СООС85 Завршни рад 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
556. СООС85 Завршни рад 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 0
557. СООС85 Завршни рад 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
558. СООС85 Завршни рад 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 0
559. СООС85 Завршни рад 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
560. СООС85 Завршни рад 8.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 13.04.2024. 12:00 Андреј А. Семенов 0
561. СООСИ14 Немачки језик 2.сем. Социологија 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
562. СКОС11 Народна књижевност 1 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 2
563. СКОС12 Теорија књижевности 1 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
564. СКОС13 Стара српска књижевност 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 1
565. СКОС14 Старословенски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
566. СКОС15 Македонски језик 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
567. СКОСИ11 Енглески језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
568. СКОСИ12 Руски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
569. СКОСИ14 Увод у етику 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
570. СКОСИ15 Информатика 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 0
571. СКОСИ16 Социологија културе 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
572. СКОСИ21 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 1
573. СКОС22 Педагогија 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
574. СКОС23 Правопис српског језика 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
575. СКОСИ21 Култура говора 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
576. СКОСИ22 Основе академског писања 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
577. СКОСИ23 Енглески језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
578. СКОСИ24 Руски језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
579. СКОС31 Народна књижевност 2 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 1
580. СКОС33 Књижевност од ренесансе до рационализма 1 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
581. СКОС34 Савремени српски језик 1 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 1
582. СКОС35 Историјска фонетика српског језика 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
583. СКОС35 Историјска фонетика српског језика 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
584. СКОСИ31 Енглески језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
585. СКОСИ32 Руски језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
586. СКОСИ33 Француски језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
587. СКОСИ34 Књижевност за децу 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
588. СКОСИ35 Историја културе Срба 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
589. СКОС32 Теорија књижевности 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
590. СКОС41 Књижевност од ренесансе до рационализма 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
591. СКОС42 Савремени српски језик 2 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 1
592. СКОС43 Историјска морфологија српског језика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
593. СКОС44 Дидактика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
594. СКОСИ41 Енглески језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
595. СКОСИ42 Руски језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
596. СКОСИ43 Француски језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
597. СКОСИ44 Увод у филозофију 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Александар Д. Ристески 0
598. СКОСИ45 Реторика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
599. СКОСИ46 Естетика 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
600. СКОС53 Романтизам 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 3
601. СКОС54 Македонска и хрватска књижевност 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 3
602. СКОС55 Савремени српски језик 3 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 3
603. СКОС55 Савремени српски језик 3 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 0
604. СКОС56 Увод у општу лингвистику 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 1
605. СКОСИ51 Методологија проучавања књижевности 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
606. СКОСИ52 Европски контекст српске књижевности 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
607. СКОСИ53 Српска књижевна критика 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
608. СКОСИ54 Жанрови у српској књижевности 19. века 5.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
609. СКОСИ61 Српска књижевност 20. века 1 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 0
610. СКОС62 Романтизам 2 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
611. СКОС63 Савремени српски језик 4 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 1
612. СКОС64 Увод у методику наставе 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 1
613. СКОСИ61 Кретаивно писање 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
614. СКОСИ62 Стилистика српског језика 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
615. СКОС71 Педагошка психологија 7.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 6
616. СКОС74 Тумачење књижевног дела 1 7.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 1
617. СКОС75 Методика наставе српске књижевности и језика 7.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
618. СКОСИ71 Поетика Иве Андрића 7.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 3
619. СКОСИ72 Поетика Милоша Црњанског 7.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
620. СКОС81 Дијалектологија са акцентологијом 8.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
621. СКОС72 Српска књижевност 20. века 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 2
622. СКОС73 Општа књижевност 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 1
623. СКОС82 Тумачење књижевног дела 2 8.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
624. СКОС83 Методичка пракса 8.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
625. СКОСИ81 Народна књижевност Косова и Метохије 8.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
626. СКОСИ82 Светске религије 8.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
627. СКОС51 Општа књижевност 1 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 6
628. СКОС52 Реализам 6.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 0
629. СКОСИ36 Немачки језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
630. СКОСИ47 Немачки језик 4 4.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
631. СКМАС12 Жанрови српске књижевности 1.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 1
632. СКМАС22 Студијски истраживачки рад 2.сем. Српска књижевност и језик 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
633. СЈОС11 Увод у општу лингвистику 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
634. СЈОС12 Старословенски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
635. СЈОС15 Македонски језик 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
636. СЈОС16 Стара српска књижевност 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
637. СЈОСИ11 Енглески језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
638. СЈОСИ12 Руски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
639. СЈОСИ13 Француски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
640. СЈОСИ22 Увод у етику 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
641. СЈОСИ21 Социологија културе 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
642. СЈОС21 Старословенски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 1
643. СЈОС22 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 2
644. СЈОС23 Теорија књижевности 1 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
645. СЈОС24 Народна књижевност 1 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 1
646. СЈОСИ31 Енглески језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
647. СЈОСИ32 Француски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
648. СЈОСИ33 Руски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
649. СЈОСИ42 Основе академског писања 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
650. СЈОС32 Историјска фонетика српског језика 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
651. СЈОС33 Књижевност од ренесансе до рационализма 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
652. СЈОС34 Романтизам 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 1
653. СЈОСИ51 Енглески језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
654. СЈОСИ52 Руски језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
655. СЈОСИ53 Француски језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
656. СЈОСИ61 Историја културе Срба 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
657. СЈОСИ62 Историја српског књижевног језика 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
658. СЈОС41 Фонетика и фонологија српског језика 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 3
659. СЈОС42 Историјска морфологија српског језика 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
660. СЈОС43 Романтизам 2 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 6
661. СЈОС44 Реализам 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 2
662. СЈОС45 Педагогија 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 2
663. СЈОСИ71 Енглески језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
664. СЈОСИ72 Француски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
665. СЈОСИ73 Руски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
666. СЈОС52 Дијалектологија српског језика 5.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 4
667. СЈОС54 Акцентологија стандардног српског језика 5.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 4
668. СЈОС56 Лексикологија 5.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 3
669. СЈОС57 Педагошка психологија 5.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 2
670. СЈОСИ81 Ономастикон Косова и Метохије 5.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
671. СЈОСИ82 Правци у лингвистици 5.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
672. СЈОС61 Морфологија српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 1
673. СЈОС62 Морфосинтакса српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 1
674. СЈОС63 Општа књижевност 1 6.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 1
675. СЈОС64 Увод у методику наставе 6.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 2
676. СЈОС65 Правопис српског језика 6.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
677. СЈОС71 Синтакса реченице српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 2
678. СЈОС72 Методика наставе српског језика и књижевности 7.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 1
679. СЈОС74 Информатика 7.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 1
680. СЈОСИ91 Субстандардна лексика у језику и књижевности 7.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
681. СЈОСИ92 Фразеологија српског језика 7.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 0
682. СЈОС81 Српска књижевност 20. века 8.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 4
683. СЈОС82 Стилистика српског језика 8.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
684. СЈОС83 Методичка пракса 8.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
685. СЈОС84 Лектура и коректура текста 8.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 0
686. СЈОС85 Дидактика 8.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
687. СЈОСИ101 Увод у лингвистичку географију 8.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 1
688. СЈОСИ102 Лексикографија српског језика 8.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
689. СЈОСИ34 Немачки језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
690. СЈОСИ41 Култура говора 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
691. СЈОСИ54 Немачки језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
692. СЈОСИ74 Немачки језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
693. СЈМА11 Упоредна граматика словенских језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
694. СЈМА12 Општа лингвистика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
695. СЈМАИ11 Стандардизација српског језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
696. СЈМАИ13 Дијалекатска лексикографија 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
697. СЈМАИ15 Урбана дијалектологија 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
698. СЈМАИ16 Српска ономастика 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
699. СЈМАИ18 Анализа дискурса 1.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
700. СЈМА21 Техника академског писања 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
701. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
702. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
703. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
704. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
705. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
706. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 0
707. СЈМА23 Дипломски (мастер) рад 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
708. СЈМАИ24 Немачки језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2014.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
709. РУОС01 Савремени руски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 0
710. РУОС06 Фонетика руског језика са фонологијом 1.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
711. РУОС03 Савремени српски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
712. РУОС04 Увод у општу лингвистику 1.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
713. РУОС05 Старословенски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
714. РУОС02 Увод у славистику 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 0
715. РУОСИ01 Енглески језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
716. РУОС21 Савремени руски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 1
717. РУОС23 Народна и стара руска књижевност 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 2
718. РУОС24 Старословенски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 2
719. РУОС25 Увод у теорију књижевности 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
720. РУОС22 Савремени српски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
721. РУОСИ03 Култура говора 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
722. РУОСИ04 Руска цивилизација и култура 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
723. РУОСИ05 Енглески језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
724. РУОС31 Савремени руски језик 3 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 1
725. РУОС42 Морфологија руског језика са творбом речи 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
726. РУОС32 Руска књижевност 18 века 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Марина М. Копривица 0
727. РУОС34 Други словенски језик 1 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
728. РУОС35 Педагошка психологија 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
729. РУОСИ07 Енглески језик 3 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
730. РУОСИ08 Француски језик 3 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
731. РУОС41 Савремени руски језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 14:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
732. РУОС43 Руски романтизам 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Марина М. Копривица 1
733. РУОС45 Други словенски језик 2 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
734. РУОС44 Педагогија 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
735. РУОСИ12 Енглески језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
736. РУОСИ13 Француски језик 4 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
737. РУОСИ09 Друга словенска књижевност 1 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 0
738. РУОСИ10 Руска књижевност (специјални курс 1) 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
739. РУОСИ11 Историја културе Срба 3.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
740. РУОСИ14 Увод у филозофију 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
741. РУОСИ15 Реторика 4.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
742. РУОС51 Савремени руски језик 5 5.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 0
743. РУОС54 Руска књижевност-реализам 1 5.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
744. РУОС55 Историја руског језика 5.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 2
745. РУОС53 Тумачење књижевног дела 5.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
746. РУОСИ17 Руски језик (спец.курс 1) 5.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 14:00 Сузана Б. Стојковић 1
747. РУОСИ18 Руска књижевност (специјални курс 2) 5.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 1
748. РУОС61 Савремени руски језик 6 6.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 1
749. РУОС64 Синтакса руског језика са стилистиком 6.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 1
750. РУОС65 Руска књижевност-реализам 2 6.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 1
751. РУОС63 Дидактика 6.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
752. РУОС62 Лексикологија и лексикографија савременог руског језика 6.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
753. РУОСИ19 Друга словенска књижевност 2 6.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Александар М. Костадиновић 0
754. РУОСИ20 Руска књижевност и филм 6.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
755. РУОС72 Савремени руски језик 7 7.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
756. РУОС71 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
757. РУОС71 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Марина М. Копривица 0
758. РУОС73 Методика наставе руског језика 1 7.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 2
759. РУОСИ21 Руски језик (спец.курс 2) 7.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 14:00 Василије С. Стоиљковић 1
760. РУОС81 Савремени руски језик 8 8.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 14:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 1
761. РУОС82 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
762. РУОС82 Руска књижевност 20. века и савремена руска књижевност 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Марина М. Копривица 0
763. РУОС83 Методика наставе руског језика 2 8.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 1
764. РУОС85 Фразеологија руског језика 8.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
765. РУОСИ23 Књижевно превођење 8.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
766. РУОСИ24 Руски језик (спец.курс 3) 8.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 14:00 Сузана Б. Стојковић 0
767. РУОСИ24 Руска књижевност (специјални курс 3) 7.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
768. РУОСИ03 Немачки језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2014.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
769. СОЦДОЦ31 Методологија друштвених наука 4.сем. Социологија 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
770. ИСДО51 Истраживање за докторску тезу 6.сем. Социологија 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
771. ИСДО62 Израда и одбрана докторске тезе 6.сем. Социологија 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
772. ДСПО51 СИР 4 Израда докторске дисертације 5.сем. Педагогија 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
773. ДСПО51 СИР 4 Израда докторске дисертације 5.сем. Педагогија 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
774. ДСПО61 СИР 5 Одбрана докторске дисертације 6.сем. Педагогија 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
775. ДСПО61 СИР 5 Одбрана докторске дисертације 6.сем. Педагогија 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
776. ДСЈКИ23 Лингвистика текста 2.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
777. ДСЈЕИ47 Етнолингвистичка лексикологија 4.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
778. ДСЈК52 Студијски истраживачки рад 6 - Израда и одбрана нацрта докторске тезе 5.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
779. ДСЈК61 Студијски истраживачки рад 7 – Истраживање за докторску тезу 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
780. ДСЈК61 Студијски истраживачки рад 7 – Истраживање за докторску тезу 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
781. ДСЈК62 Одбрана докторске тезе – завршни рад 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
782. ДСЈК62 Одбрана докторске тезе – завршни рад 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
783. ДСЈК62 Одбрана докторске тезе – завршни рад 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
784. ДСЈК62 Одбрана докторске тезе – завршни рад 6.сем. Језик и књижевност - модул језик 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Бранислава М. Дилпарић 0
785. ДСЈК52 Студијски истраживачки рад 6 - Израда и одбрана нацрта докторске тезе 5.сем. Језик и књижевност - модул књижевност 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
786. ДСЈК61 Студијски истраживачки рад 7 – Истраживања за докторску тезу 6.сем. Језик и књижевност - модул књижевност 2015.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
787. A1131 Увод у филозофију 1.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 1
788. А1144 Увод у социологију 1.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 2
789. А1145 Информатика 1.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 0
790. А1156 Енглески језик 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
791. А1157 Руски језик 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
792. А1238 Филозофске дисциплине 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
793. А1239 Античка филозофија 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Александар Д. Ристески 0
794. А1232 Увод у педагогију 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
795. А1220 Увод у методологију научних истраживања 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 1
796. А1211 Логика 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
797. А1159 Немачки језик 2.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
798. A1333 Социјална психологија 3.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
799. А1314 Дидактика 3.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 1
800. А1355 Историја српске филозофије 3.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
801. А1356 Филозофија образовања 3.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 1
802. А1439 Средњовековна, нововековна и ренесансна филозофија 4.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
803. А1430 Филозофска антропологија 4.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
804. А1421 Педагошка психологија 4.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 1
805. А1422 Логика са теоријом сазнања 4.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
806. А1423 Византијска филозофија 4.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Александар Д. Ристески 1
807. А1457 Основе академског писања 4.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
808. А1458 Култура говора 4.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
809. А1531 Немачка класична филозофија 6.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Александар Д. Ристески 0
810. А1532 Онтологија 6.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
811. А1534 Увод у етику 5.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
812. А1535 Естетика 1 5.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 1
813. А1533 Филозофија културе 5.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 1
814. А1583 Историја социјалних и политичких теорија 6.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 1
815. А1584 Грађанско васпитање 5.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
816. А1638 Филозофија XIX века 6.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 1
817. А1639 Историја етике 6.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
818. А1632 Естетика 2 6.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
819. А1656 Филозофија и теорија историје 6.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
820. А1837 Филозофија XX века (двосеместрални) 8.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
821. А1743 Теоријске основе методике наставе филозофије 7.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
822. А1744 Филозофија политике 7.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
823. А1786 Руска филозофија 7.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
824. А1787 Увод у филозофију религије 7.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
825. А1889 Филозофија науке 8.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
826. А1886 Методичка пракса 8.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
827. А1883 Реторика 8.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
828. А1884 Филозофија и психоанализа 8.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
829. А1872 Завршни рад 8.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
830. А1828 Методика наставе филозофије са школским радом 8.сем. Филозофија 2017.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
831. 31113 Физиологија централног нервног система 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Звездан . Милановић 30
832. 31115 Увод у социологију 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 26
833. 31157 Француски језик 1 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
834. 31211 Физиологија ендокриног система 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Звездан . Милановић 1
835. 31223 Увод у методологију психолошких истраживања 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 14
836. 31256 Француски језик 2 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
837. 31131 Увод у психологију 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 24
838. 31132 Психологија опажања 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 14.04.2024. 18:00 Оливер . Тошковић 24
839. 31124 Статистика у психологији 1 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 09:30 Оливер . Тошковић 27
840. 31156 Руски језик 1 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 2
841. 31158 Енглески језик 1 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 3
842. 31159 Немачки језик 1 1.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
843. 31222 Статистика у психологији 2 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 09:30 Оливер . Тошковић 7
844. 31234 Психологија учења 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 4
845. 31255 Руски језик 2 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
846. 31257 Енглески језик 2 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 2
847. 31258 Немачки језик 2 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
848. 31259 Увод у педагогију 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
849. 31260 Медији и образовање 2.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
850. 31331 Когнитивна психологија 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 6
851. 31322 Психометрија - Конструкција мерних инструмената 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 14
852. 31333 Развојна психологија 1 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 10
853. 31334 Општа психопатологија 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 18
854. 31325 Примењена методологија научних истраживања у психологији 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 1
855. 31356 Увод у филозофију 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 2
856. 31357 Увод у етику 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 5
857. 31358 Информатика 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 3
858. 31359 Грађанско васпитање 3.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
859. 31421 Принципи психолошког тестирања 4.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 4
860. 31432 Развојна психологија 2 4.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
861. 31433 Основи психологије личности 4.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 7
862. 31434 Психопатологија - специјални део 4.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 7
863. 31435 Мотивација и емоције 4.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 6
864. 31467 Студије рода 4.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
865. 31541 Увод у педагошку психологију 5.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 20
866. 31532 Увод у социјалну психологију 5.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 17
867. 31523 Теорије личности 5.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 08:00 Миљана С. Павићевић 20
868. 31544 Основе психологије рада 5.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 14
869. 31545 Увод у клиничку психологију 5.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 11
870. 31576 Историја психологије 5.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 2
871. 31577 Вештине психолошког саветовања 5.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 0
872. 31641 Основе клиничке процене 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 7
873. 31632 Развојна психопатологија 1 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 5
874. 31643 Психологија наставе 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 4
875. 31634 Социјална перцепција и интеракција 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 5
876. 31665 Антропологија личности 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
877. 31686 Психосоцијална рехабилитација 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
878. 31687 Психологија маркетинга 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 0
879. 31688 Евалуација знања и образовних исхода 6.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 0
880. 31741 Методе клиничке процене 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 3
881. 31732 Психологија људских група 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 13
882. 31733 Развојна психопатологија 2 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 14
883. 31734 Психотерапија 1 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 4
884. 31775 Психологија морала 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 3
885. 31776 Психологија интелигенције 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 6
886. 31787 Психологија комуникација 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 2
887. 31788 Неуропсихологија 7.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 1
888. 31841 Психологија менталног здравља 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 2
889. 31842 Стрес и ментално здравље на раду 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 3
890. 31843 Стручна пракса 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
891. 31843 Стручна пракса 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 0
892. 31843 Стручна пракса 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
893. 31874 Социјални конфликти 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 3
894. 31876 Психотерапија 2 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
895. 31885 Психопатологија и психодијагностика деце и младих 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 2
896. 31867 Психологија индивидуалних разлика 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 6
897. 31889 Практикум - Психологија рада 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:33 Анђела Д. Кељановић 0
898. 318810 Практикум - Клиничка психологија 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ивана М. Владисављевић 0
899. 318811 Практикум - Социјална психологија 8.сем. Психологија 2018.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:33 Анђела Д. Кељановић 0
900. РЕМ101 Педагошка истраживања у васпитању и образовању 1.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 5
901. РЕМ102 Савремене теорије наставе и учења 1.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 1
902. РЕМ103 Настанак и развој педагошких идеја и просвете у Србији 1.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 6
903. РЕМ104 Теорија васпитања 1.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
904. РЕМ106 Васпитни рад у савременој школи 1.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 2
905. РЕМ107 Образовање и економски развој 1.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 2
906. РЕМ108 Припрема деце за полазак у школу 1.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 3
907. РЕМ201 Комуникација и комуникационе вештине 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
908. РЕМ202 Педагошки рад са ученицима са посебним потребама 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 0
909. РЕМ203 Савремена схватања компаративне педагогије и андрагогије 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
910. РЕМ204 Иновативни модели наставе 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 0
911. РЕМ205 Улога наставника у процесу образовања 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Драгиша С. Вучинић 0
912. РЕМ206 Васпитање, образовање и религија 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 0
913. РЕМ207 Студијски истраживачки рад - теоретске основе завршног рада 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
914. РЕМ208 Стручна пракса 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 0
915. РЕМ209 Завршни рад 2.сем. Педагогија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
916. ПСМ109 Психотерапијски модалитети 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
917. ПСМ111 Здравствена психологија 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 1
918. ПСМ112 Социјална патологија 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
919. ПСМ113 Психологија и психодијагностика особа у ситуацији хендикепа 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 1
920. ПСМ114 Психологија трауме и губитка 1.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 1
921. ПСМ201 Методологија психолошких истраживања 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 2
922. ПСМ202 Академске вештине 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 09:30 Оливер . Тошковић 1
923. ПСМ203 Стручна пракса 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 0
924. ПСМ204 Теоретске основе завршног рада 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 0
925. ПСМ204 Теоретске основе завршног рада 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
926. ПСМ204 Теоретске основе завршног рада 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 0
927. ПСМ205 Мастер рад 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0
928. ПСМ205 Мастер рад 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Драгана З. Станојевић 0
929. ПСМ205 Мастер рад 2.сем. Психологија - Модул Клиничка психологија 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 0
930. ПСМ101 Савремени проблеми психологије образовања 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
931. ПСМ102 Психологија даровитости 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
932. ПСМ103 Индивидуализација наставе и стилови учења 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
933. ПСМ104 Психолошки аспекти образовног процеса 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 1
934. ПСМ105 Методика наставе психологије и рада школског психолога 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
935. ПСМ106 Психологија породице 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 2
936. ПСМ107 Психологија дечије игре 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 2
937. ПСМ108 Модалитети процењивања способности и знања ученика 1.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 1
938. ПСМ201 Методологија психолошких истраживања 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 1
939. ПСМ202 Академске вештине 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 09:30 Оливер . Тошковић 0
940. ПСМ203 Стручна пракса 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
941. ПСМ203 Стручна пракса 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
942. ПСМ204 Теоретске основе завршног рада 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
943. ПСМ204 Теоретске основе завршног рада 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 0
944. ПСМ204 Теоретске основе завршног рада 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
945. ПСМ204 Теоретске основе завршног рада 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 0
946. ПСМ205 Мастер рад 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 0
947. ПСМ205 Мастер рад 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 0
948. ПСМ205 Мастер рад 2.сем. Психологија - Модул психологија образовања 2020.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 0
949. 19.ISO101 Увод у историјске студије 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Јован Ј. Алексић 3
950. 19.PEO105 Информатикa 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 1
951. 19.ISO102 Историја старог Истока 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 1
952. 19.PEO103 Увод у социологију 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
953. 19.ISO103 Помоћне историјске науке 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 2
954. 19.ISO104 Историјска географија 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 1
955. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
956. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 2
957. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
958. 19.ISO108 Немачки језик 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
959. 19.ISO111 Старословенски језик 1 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
960. 19.ISO112 Нумизматика 1.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 2
961. 19.ISO201 Увод у историјске студије 2 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Јован Ј. Алексић 0
962. 19.ISO202 Историјска географија 2 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
963. 19.ISO203 Историја старе Грчке 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 1
964. 19.ISO204 Помоћне историјске науке 2 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 2
965. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
966. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
967. 19.ISO208 Немачки језик 2 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
968. 19.ISO211 Старословенски језик 2 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
969. 19.ISO212 Историја Хеленизма 2.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 1
970. 19.ISO301 Историја старог Рима 1 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
971. 19.ISO302 Општа историја раног средњег века 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
972. 19.ISO303 Историја српског народа у раном средњем веку 1 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 2
973. 19.ISO304 Историја Византије 1 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 3
974. 19.ISO305 Ментална хигијена 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
975. 19.ISO306 Француски језик 3 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
976. 19.ISO307 Руски језик 3 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
977. 19.ISO308 Енглески језик 3 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 1
978. 19.ISO309 Немачки језик 3 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
979. 19.ISO312 Архивистика 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 2
980. 19.ISO313 Музеологија и заштита баштине 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
981. 19.ISO314 Заштита библиотечке и архивске грађе 3.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Јован Ј. Алексић 0
982. 19.ISO401 Историја старог Рима 2 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
983. 19.ISO402 Општа историја од 12. до 14. века 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
984. 19.ISO403 Општа историја од 14. до 16. века 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
985. 19.ISO404 Историја српског народа у раном средњем веку 2 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
986. 19.ISO405 Историја Византије 2 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 0
987. 19.ISO406 Педагогија 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
988. 19.ISO407 Француски језик 4 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
989. 19.ISO408 Руски језик 4 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
990. 19.ISO409 Енглески језик 4 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
991. 19.ISO410 Немачки језик 4 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
992. 19.ISO413 Реторика 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
993. 19.ISO414 Културна историја средњег века 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
994. 19.ISO415 Социјална антропологија 4.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 0
995. 19.ISO501 Историја српског народа у позном средњем веку 1 5.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
996. 19.ISO502 Рана модерна историја 1 5.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
997. 19.ISO503 Историја српског народа од 16. до 18. века 1 5.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 4
998. 19.ISO505 Педагошка психологија 5.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 1
999. 19.ISO506 Историја Балкана 1804-1878. 5.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 3
1000. 19.ISO602 Историја српског народа у позном средњем веку 2 6.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
1001. 19.ISO607 Психологија личности 6.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 13:00 Мила С. Алечковић Николић 0
1002. 19.ISO701 Свет у савременом добу 1 7.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
1003. 19.ISO703 Историја Југославије 1 7.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
1004. 19.ISO704 Методика наставе историје 1 7.сем. Историја 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
1005. 19.PEO102 Увод у психологију 1.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 08:00 Тијана Р. Тодић Јакшић 9
1006. 19.PEO103 Увод у социологију 1.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 12
1007. 19.PEO104 Увод у филозофију 1.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 3
1008. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 2
1009. 19.PEO112 Грађанско васпитање 1.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
1010. 19.PEO113 Интеркултурална педагогија 1.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
1011. 19.PEO201 Увод у педагогију (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 6
1012. 19.PEO202 Компаративна педагогија 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 4
1013. 19.PEO203 Историја педагошких идеја 1 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 3
1014. 19.PEO204 Развојна психологија 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 2
1015. 19.PEO205 Породична педагогија 1 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 3
1016. 19.PEO206 Енглески језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 1
1017. 19.PEO207 Руски језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1018. 19.PEO208 Француски језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1019. 19.PEO209 Немачки језик (двосеместрални) 2.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 1
1020. 19.PEO302 Историја педагошких идеја 2 3.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 2
1021. 19.PEO303 Породична педагогија 2 3.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 2
1022. 19.PEO304 Предшколска педагогија 1 3.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 2
1023. 19.PEO305 Развој школских система 3.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 4
1024. 19.PEO306 Књижевност за децу 3.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
1025. 19.PEO307 Историја културе Срба 3.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 4
1026. 19.PEO401 Општа педагогија (двосеместрални испит) 4.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
1027. 19.PEO402 Предшколска педагогија 2 4.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 4
1028. 19.PEO403 Развој педагошких идеја у Србији 4.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 1
1029. 19.PEO404 Логика са теоријом сазнања 4.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
1030. 19.PEO405 Медији и образовање 4.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 1
1031. 19.PEO406 Психологија наставе 4.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
1032. 19.PEO407 Психологија учења 4.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 0
1033. 19.PEO501 Дидактика 1 5.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 5
1034. 19.PEO504 Методика рада предшколског педагога 5.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 4
1035. 19.PEO505 Увод у педагошку психологију 5.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 2
1036. 19.PEO506 Образовна технологија 5.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Звездан М. Арсић 5
1037. 19.PEO507 Верско васпитање 5.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Јасна Љ. Парлић Божовић 5
1038. 19.PEO508 Психологија интелигенције 5.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 12:00 Миљана С. Павићевић 0
1039. 19.PEO706 Саветодавни педагошки рад 7.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 0
1040. 19.PEO707 Педагошка комуникологија 7.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
1041. 19.PEO801 Школска педагогија (двосеместрални испит) 8.сем. Педагогија 2021.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Илинка Б. Мушикић Поповић 1
1042. 19.ISM101 Методологија истраживања историје 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 2
1043. 19.ISM118 Провинције Римског царства на Балкану 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 0
1044. 19.ISM119 Грчка у архајско и класично доба 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Глигор М. Самарџић 2
1045. 19.ISM120 Медитеран у средњем веку 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
1046. 19.ISM121 Срби у раном средњем веку 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 2
1047. 19.ISM122 Дубровник у средњем веку 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
1048. 19.ISM123 Србија у доба Немањића 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 1
1049. 19.ISM124 Србија за време Лазаревића и Бранковића 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
1050. 19.ISM125 Срби и Византија 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 08:00 Дејан Р. Гашић 1
1051. 19.ISM115 Виши курс Архивистике 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Јован Ј. Алексић 1
1052. 19.ISM128 Српска културна баштина 1.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
1053. 19.ISM201 Методологија научног рада 2.сем. Историја - Модул Стари и средњи век 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
1054. 19.ISM101 Методологија истраживања историје 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 1
1055. 19.ISM104 Држава и друштво Србије 1804-1918. 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
1056. 19.ISM105 Држава и друштво Црне Горе 1796-1918. 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 1
1057. 19.ISM106 Босна и Херцеговина у 19. и почетком 20. века 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
1058. 19.ISM107 Срби у Хабзбуршкој монархији / АустроУгарско 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
1059. 19.ISM108 Стара Србија у 19. и почетком 20. века 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
1060. 19.ISM109 Европа у рано модерно доба 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
1061. 19.ISM110 Југословенско друштво 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
1062. 19.ISM111 Грађански рат у Југославији 1941-1945 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 2
1063. 19.ISM112 Косово и Метохија у југословенској држави 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 1
1064. 19.ISM113 Србија у југословенској држави 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
1065. 19.ISM114 Разбијање Југославије 1989-1999 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
1066. 19.ISM115 Виши курс Архивистике 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Јован Ј. Алексић 0
1067. 19.ISM126 Срби у Османском царству од 16. до 18. века 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
1068. 19.ISM102 Израда семинарског рада 1.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
1069. 19.ISM201 Методологија научног рада 2.сем. Историја - Модул Модерна и савремена историја 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
1070. 19.РЈМ1О1 Упоредна граматика словенских језика 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
1071. 19.РЈМ1О2 Руски пословни језик 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 14:00 Јелена Р. Бајовић 0
1072. 19.РЈМ1О3 Техника академског писања 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
1073. 19.РЈМ1О6 Синтакса времена у савременом руском и српском језику 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 1
1074. 19.РЈМ1О7 Анализа дискурса 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
1075. 19.РЈМ1О9 Увод у семантику 1.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 1
1076. 19.РЈМ201 Енглески језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
1077. 19.РЈМ202 Француски језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1078. 19.РЈМ203 Немачки језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
1079. 19.РЕМ201 Комуникација и комуникационе вештине 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
1080. 19.РЕМ202 Педагошки рад са ученицима са посебним потребама 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 1
1081. 19.РЈМ206 Универзално и типолошко у руској и српској фразеологији 2.сем. Руски језик и књижевност - Језички модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
1082. 19.РЈМ104 Методологија компаративних књижевних истраживања 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 1
1083. 19.РЈМ105 Руска класика као систем 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 2
1084. 19.РЈМ103 Техника академског писања 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 1
1085. 19.РЈМ110 Фолклорни жанрови у наставном процесу 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
1086. 19.РЈМ111 Руска емиграција: књижевност и култура 1.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 1
1087. 19.РЈМ201 Енглески језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 0
1088. 19.РЈМ203 Немачки језик 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
1089. 19.РЕМ201 Комуникација и комуникационе вештине 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Татјана С. Радојевић 0
1090. 19.РЕМ202 Педагошки рад са ученицима са посебним потребама 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 16:00 Татјана П. Компировић 0
1091. 19.РЈМ206 Универзално и типолошко у руској и српској фразеологији 2.сем. Руски језик и књижевност - Књижевни модул 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
1092. 20УМ1О1 Методологија историје уметности 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
1093. 20.УМ1И01 Уметност средњег века 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
1094. 20.УМ1И03 Историја архитектуре и урбанизма 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
1095. 20.УМ1И05 Музеологија (виши курс) 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
1096. 20.УМ1И06 Уметност позне антике и средњег века на тлу српских земаља 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
1097. 20.УМ1И07 Сакрално наслеђе у Србији у новије и савремено доба 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
1098. 19.ISM116 Архитектура у Србији од 18. до 20. века 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
1099. 19.ИСМ123 Србија у доба Немањића 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
1100. 19.ИСМ126 Срби у Османском царству од 16. до 18. века 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
1101. 19.ИСМ108 Стара Србија у 19. и почетком 20. века 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
1102. 19.ИСМ128 Српска културна баштина 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:30 Радмило Б. Пекић 0
1103. 20.SM1I24 Етика са етиком професије 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
1104. 20.SM1I26 Филозофија религије 1.сем. Историја уметности 2021.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
1105. 20.ISD101 Методологија историјске науке 1.сем. Историја - Модул 1 - Античка и средњовековна историја 2021.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
1106. 20.ISD113 Историја српског народа у средњем веку 1.сем. Историја - Модул 1 - Античка и средњовековна историја 2021.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
1107. 20.ISD213 Урбанизација средњовековне Србије 2.сем. Историја - Модул 1 - Античка и средњовековна историја 2021.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
1108. 20.ISD101 Методологија историјске науке 1.сем. Историја - Модул 2 - Модерна и национална историја 2021.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 0
1109. 20.ISD122 Црна Гора 1796-1878. 1.сем. Историја - Модул 2 - Модерна и национална историја 2021.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Далибор М. Елезовић 0
1110. 20.ISD124 Српски народ у Османском царству у XIX и почетком XX века 1.сем. Историја - Модул 2 - Модерна и национална историја 2021.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
1111. 20.EO1O01 Савремени енглески језик 1 (двосеместрални) 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 10:00 Тамара М. Јеврић 0
1112. 20.EO1O01 Савремени енглески језик 1 (двосеместрални) 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 10:00 Јелена Б. Бабић Антић 0
1113. 20.EO1O02 Увод у студије енглеског језика 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Јелена Б. Бабић Антић 10
1114. 20.EO1O03 Увод у теорију англофоне књижевности 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 15
1115. 20.EO1O04 Британска историја и кулутра 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 11
1116. 20.RO1O04 Савремени српски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 17
1117. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 3
1118. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 1
1119. 19.ISO108 Немачки језик 1 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 4
1120. 19.PEO307 Историја културе Срба 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 4
1121. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 0
1122. 20.KO3I05 Увод у етику 1.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 2
1123. 20.EO2O02 Фонологија енглеског језика 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Тамара М. Јеврић 0
1124. 20.EO2O03 Енглеска књижевност 1 (Средњовековна и ренесансна енглеска књижевност) 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 4
1125. 20.RO2O04 Савремени српски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 1
1126. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1127. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1128. 19.ISO208 Немачки језик 2 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
1129. 20.EO2I04 Америчка историја и култура 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
1130. 20.EO2I05 Специјални курс из језика 1 (Енглески као глобални језик) 2.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Снежана М. Зечевић 0
1131. 20.EO3O02 Морфологија енглеског језика 1 3.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Тамара М. Јеврић 11
1132. 20.EO3O03 Енглеска књижевност 2 (Енглески класицизам и сентиментализам) 3.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 3
1133. 20.JO3O04 Правопис српског језика 3.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 5
1134. 19.ISO307 Руски језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 5
1135. 19.ISO309 Немачки језик 3 3.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 1
1136. 20.EO3I04 Специјални курс из језика 2 (Конверзација на енглеском језику 1) 3.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 2
1137. 20.EO3I05 Специјални курс из језика 3 (Фонетика енглеског језика) 3.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Снежана М. Зечевић 0
1138. 20.EO5O04 Теорије и технике превођења 5.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 11:00 Јелена Б. Бабић Антић 0
1139. 20.EO5I02 Специјални курс из књижевности 3 (Готска књижевност) 5.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
1140. 20.EO5O01 Савремени енглески језик 3 6.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
1141. 20.EO6O04 Методика наставе енглеског језика 1 6.сем. Енглески језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
1142. 20.UO1O01 Уметност античке Грчке 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
1143. 20.UO1O02 Увод у студије баштине 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
1144. 20.UO1O03 Увод у историју уметности 1 (двосеместрални) 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 14:00 Зоран М. Јовановић 0
1145. 20.UO1O04 Увод у историју уметности 2 (двосеместрални) 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:30 Дејан М. Тубић 0
1146. 20.UO1O04 Увод у историју уметности 2 (двосеместрални) 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
1147. 20.JO3O04 Правопис српског језика 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 1
1148. 19.PEO307 Историја културе Срба 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 1
1149. 19.PEO306 Информатика 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 0
1150. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1151. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1152. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1153. 20.UO2O01 Уметност античког Рима 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
1154. 20.UO2O02 Уметност позне антике и раног средњег века 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 1
1155. 20.UO2I01 Естетика 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
1156. 19.ISO413 Реторика 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
1157. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1158. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1159. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 1
1160. 20.UO3O01 Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку 3.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 09:30 Марта М. Вукотић 0
1161. 20.UO3O02 Историја уметности српских земаља у средњем веку 1 3.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Небојша П. Станковић 0
1162. 20.UO3O03 Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи 3.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
1163. 19.ISO303 Историја српског народа у раном средњем веку 1 3.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 0
1164. 19.ISO104 Историјска географија 1 3.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 12:30 Божидар В. Зарковић 1
1165. 19.ISO312 Архивистика 3.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 2
1166. 19.ISO307 Руски језик 3 3.сем. Историја уметности 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 1
1167. 20.RO1O01 Савремени руски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 6
1168. 20.RO1O02 Фонетика руског језика са фонологијом (двосеместрални) 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
1169. 20.RO1O03 Стара руска књижевност (двосеместрални) 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
1170. 20.RO1O04 Савремени српски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 2
1171. 20.RO1O05 Увод у славистику 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 0
1172. 20.JO1O01 Увод у општу лингвистику 1.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
1173. 20.JO1O04 Увод у теорију књижевности 1.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 1
1174. 20.RO1O08 Преглед руске народне књижевности 1.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 10:00 Ивана Н. Божовић 0
1175. 20.RO1B01 Енглески језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1176. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1177. 20.RO2O01 Савремени руски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Исидора Д. Комадина 1
1178. 20.RO2O04 Савремени српски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
1179. 20.JO6I02 Култура изражавања 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1180. 20.JO6I01 Основи дикције 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
1181. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1182. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1183. 20.RO3O01 Савремени руски језик 3 3.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
1184. 20.RO3O03 Руска књижевност XVIII века 3.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Марина М. Копривица 1
1185. 20.JO3O03 Македонски језик 1 3.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 1
1186. 19.ISO505 Педагошка психологија 3.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 2
1187. 19.PEO307 Историја културе Срба 3.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 3
1188. 19.PEO105 Информатика 3.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 0
1189. 20.JO3I05 Примењена лингвистика 3.сем. Руски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1190. 20.KO1O01 Стара српска књижевност 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
1191. 19.КО1О02 Народна књижевност 1 (двосеместрални) 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 1
1192. 20.КО1О03 Теорија књижевности 1 (двосеместрални) 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
1193. 20.ЈО1О01 Увод у општу лингвистику 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
1194. 20.КО1О05 Старословенски језик са основама српскословенске писмености 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 1
1195. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1196. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1197. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1198. 20.ЈО5IO2 Српски језик у јужнословенском и балканском контексту 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
1199. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 0
1200. 20.КО2О01 Стара српска књижевност 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 0
1201. 20.КО2О04 Историја српског језика 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
1202. 19.ISO406 Педагогија 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
1203. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1204. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1205. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1206. 20.JO6I01 Основи дикције 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
1207. 20.JO6I02 Култура изражавања 2.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1208. 20.КО3О02 Народна књижевност 2 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
1209. 20.КО3О03 Савремени српски језик 1 (фонетика са фонологијом) 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1210. 20.КО3О04 Књижевност од ренесансе до рационализма 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 1
1211. 20.ЈО3О04 Правопис српског језика 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1212. 19.ISO308 Енглески језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Јелена Б. Бабић Антић 1
1213. 19.ISO307 Руски језик 3 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1214. 19.PEO104 Увод у филозофију 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
1215. 20.KO3IO5 Увод у етику 3.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 1
1216. 20.КО5О01 Романтизам 1 5.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
1217. 20.КО5О04 Савремени српски језик 3 (морфосинтакса) 5.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
1218. 20.КО5О03 Општа књижевност 1 (двосеместрални) 6.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
1219. 20.КО7О01 Српска књижевност 20. века 2 7.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Небојша Ј. Лазић 0
1220. 20.КО7О04 Методика наставе српске књижевности и језика 7.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
1221. 19.ISO505 Педагошка психологија 7.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 13:00 Душан Ј. Ранђеловић 0
1222. 20.КО7О02 Општа књижевност 2 (двосеместрални) 8.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
1223. 20.КО8О04 Тумачење књижевног дела 8.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
1224. 20.JO1O01 Увод у општу лингвистику 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
1225. 20.JO1O02 Фонетика српског језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 4
1226. 20.JO1O03 Старословенски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 3
1227. 20.JO1O04 Увод у теорију књижевности 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 2
1228. 20.JO1O05 Српски књижевни фолклор (двосеместрални) 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 0
1229. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1230. 19.ISO105 Француски језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1231. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1232. 19.PEO104 Увод у филозофију 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
1233. 20.KO3I06 Увод у етику 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
1234. 21.JO1I06 Информатика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 11:00 Ненад . Јовановић 0
1235. 20.JO2O01 Фонологија српског језика 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
1236. 20.JO2O02 Старословенски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Југослава Г. Ракић-Младеновић 0
1237. 20.JO2O03 Преглед старијих српских књижевности 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 13:00 Александра С. Костић Тмушић 2
1238. 19.ISO406 Педагогија 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 0
1239. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1240. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1241. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1242. 20.JO2I04 Правци у лингвистици 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1243. 20.JO2I05 Развој писма 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1244. 20.JO2I06 Увод у тумачење књижевног дела 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
1245. 20.JO3O01 Морфологија српског језика са творбом речи 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 0
1246. 20.JO3O02 Историја српског језика 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 1
1247. 20.JO3O03 Македонски језик 1 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
1248. 20.JO3O04 Правопис српског језика 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1249. 20.JO3O05 Српски романтизам 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Марија Д. Миљковић 0
1250. 9.ISO307 Руски језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1251. 19.ISO308 Енглески језик 3 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Јелена Б. Бабић Антић 0
1252. 20.JO3I04 Функционални варијетети српског језика 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1253. 20.JO3I05 Примењена лингвистика 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1254. 19.PEO307 Историја културе Срба 3.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
1255. 19.ISO408 Руски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 09:30 Јелена Р. Бајовић 0
1256. 19.ISO407 Француски језик 4 4.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1257. 20.JO5O03 Дијалектологија српског језика 1 5.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 0
1258. 20.SO1001 Увод у социологију 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
1259. 19.PEO104 Увод у филозофију 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Борис Р. Братина 0
1260. 20.SO1O03 Историја социјалних и политичких теорија 1 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
1261. 20.SO1O04 Основи економије 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Владимир М. Радивојевић 0
1262. 20.JO3O04 Правопис српског језика 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 1
1263. 19.PEO105 Информатика 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 13:00 Негован М. Стаменковић 1
1264. 19.ISO107 Енглески језик 1 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1265. 19.ISO106 Руски језик 1 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 1
1266. 19.I SO105 Француски језик 1 1.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1267. 20.SO2O01 Основи социологије 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
1268. 19.ISO406 Педагогија 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Игор Р. Ђурић 1
1269. 20.SO2O03 Историја социјалних и политичких теорија 2 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
1270. 19.OF0008 Увод у методологију научних истраживања 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
1271. 20.SO2O05 Социјална антропологија 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 0
1272. 20.SO2O06 Општа и национална историја XIX и XX века 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 15:00 Милош М. Марсенић 0
1273. 19.ISO207 Енглески језик 2 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1274. 19.ISO206 Руски језик 2 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 11:00 Маја В. Павловић-Шајтинац 0
1275. 19.ISO205 Француски језик 2 2.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1276. 20.SO3O01 Општа социологија 1 3.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 6
1277. 20.SO3O02 Класичне социолошке теорије 3.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 1
1278. 19.OF0013 Увод у социјалну психологију 3.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 5
1279. 20.SO3O04 Статистика у друштвеним истраживањима 3.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 1
1280. 20.SO3O05 Социологија културе 3.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 1
1281. 19.OH0032 Психологија људских група 3.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 15:30 Јелена И. Давидовић-Ракић 1
1282. 20.SO5O01 Методологија социолошких истраживања 1 5.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Јасмина . Петровић 0
1283. 20.SO5O02 Социјална стратификација 5.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 09:30 Оливера С. Марковић Савић 0
1284. 20.SO5I01 Социологија поткултура 5.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
1285. 20.SO7O01 Социологија политике 7.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
1286. 20.SO7O02 Социологија града 7.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
1287. 20.SO7.O03 Социологија образовања 7.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 0
1288. 20.SO7O04 Социологија рада 7.сем. Социологија 2022.
(основне четворогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
1289. 19.RJM101 Упоредна граматика словенских језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 3
1290. 19.RJM103 Техника академског писања 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 3
1291. 19.RJM107 Анализа дискурса 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 0
1292. 19.RJM108 Методологија лингвистичких истраживања 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 15:00 Марина М. Николић 3
1293. 20.JM1I04 Стандардизација српског језика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 15:00 Јелена Д. Михајловић 0
1294. 20.JM1I05 Социолингвистика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 1
1295. 20.JM1I06 Теренска лингвистика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 1
1296. 20.JM1I07 Српска ономастика 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 12:00 Голуб М. Јашовић 1
1297. 20.JM1I08 Увод у етнолингвистику 1.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 14:00 Драгана И. Радовановић 4
1298. 20.JM2O01 Општа лингвистика 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
1299. 20.JM2I01 Језик медија масовне комуникације 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 11:00 Сања Д. Микетић Суботић 0
1300. 20.JM2I04 Руски језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 14:00 Јелена Р. Бајовић 1
1301. 20.JM2I05 Француски језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1302. 20.JM2I06 Енглески језик 2.сем. Српски језик и књижевност 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 11:00 Снежана М. Зечевић 1
1303. 20.КМ1О01 Жанрови српске књижевности 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 23.04.2024. 09:00 Валентина Д. Питулић 1
1304. 19.RJM103 Техника академског писања 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
1305. 20.КМ1О03 Теорија вредновања 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
1306. 19.RJM104 Методологија компаративних књижевних истраживања 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
1307. 20.KM1I05 Српска лирика од Доситеја до Војислава 1.сем. Српска књижевност и језик 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:00 Небојша Ј. Лазић 0
1308. 20.SM1O01 Методологија истраживања у друштвеним наукама 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 2
1309. 20.SM1I01 Студије глобализације 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 1
1310. 20.SM1I04 Социологија политике савременог друштва 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
1311. 20.SM1I05 Савремено српско друштво 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 13.04.2024. 12:00 Андреј А. Семенов 2
1312. 20.SM1I06 Социологија православља 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 2
1313. 20.SM1I07 Културна историја 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 2
1314. 20.SM1I08 Социологија идентитета 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 09:30 Снежана С. Попић 0
1315. 20.SM1I10 Друштвене промене и медији 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 19.04.2024. 10:00 Бранислава Б. Вучковић 0
1316. 20.SM1I11 Посткомунистичко друштво у транзицији 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
1317. 20.SM1I12 Студије капитализма 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 12.04.2024. 11:00 Иван М. Башчаревић 2
1318. 20.SM1I16 Изазови савремене породице 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Снежана М. Миливојевић 1
1319. 20.SM1I17 Социологија уметности 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
1320. 20.SM1I18 Социологија елита 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
1321. 19.ISM104 Држава и друштво Србије 1804-1918. 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 11:00 Саша Д. Станојевић 0
1322. 19.ISM112 Косово и Метохија у југословенској држави 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 09:30 Владан А. Виријевић 1
1323. 20.SM1I24 Етика са етиком професије 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 10.04.2024. 14:00 Бранкица В. Поповић 0
1324. 20.SM1I26 Филозофија религије 1.сем. Социологија 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 14:00 Неџиб М. Прашевић 0
1325. 19.RJM103 Техника академског писања 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 1
1326. 20.EM1O02 Научноистраживачки рад: ресурси и информационе технологије 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 2
1327. 20.EJ1O03 Истраживачке методе у лингвистици 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
1328. 20.JM1I01 Комуникативна синтакса 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 4
1329. 20.EJ1I03 Настава енглеског језика и целоживотно учење 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 13:00 Снежана М. Зечевић 2
1330. 19.RJM107 Анализа дискурса 1.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 09:00 Ана М. Јањушевић Оливери 1
1331. 20.EJ2I03 Корпусна лингвистика и њена примена 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 16.04.2024. 14:00 Тамара М. Јеврић 0
1332. 20.EJ2I04 Напредни курс из методике наставе енглеског језика 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 12:00 Данијела Г. Кулић 0
1333. 20.EJ2I05 Превођење као интеркултурална комуникација 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Наташа М. Бакић-Мирић 0
1334. 20.JM2I04 Руски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 14:00 Јелена Р. Бајовић 0
1335. 20.JM2I05 Француски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1336. 19.RJM203 Немачки језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Језички модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
1337. 19.RJM103 Техника академског писања 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 2
1338. 20.EM1O02 Научноистраживачки рад: ресурси и информационе технологије 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 0
1339. 20.EK1O03 Методологија књижевних истраживања 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 09:00 Ана М. Андрејевић 4
1340. 20.EK1I01 Ирска култура и књижевност 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 08.04.2024. 14:00 Мирјана Н. Лончар-Вујновић 0
1341. 20.EK1I02 Мегалополис у англофоној књижевности модернизма и постмодернизма 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 0
1342. 19.RJM104 Методологија компаративних књижевних истраживања 1.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Слађана М. Алексић 0
1343. 20.EK2I02 Књижевност и филм 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 08:00 Младен М. Јаковљевић 1
1344. 20.EK2I04 Митолошки елементи у стваралаштву Б. Вонгара, В. Голдинга и Д. ДеЛила 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 26.04.2024. 10:00 Радоје В. Шошкић 0
1345. 20.JM2I04 Руски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 14:00 Јелена Р. Бајовић 0
1346. 20.JM2I05 Француски језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 15.04.2024. 11:00 Ивана М. Миљковић 0
1347. 19.RJM203 Немачки језик 2.сем. Енглески језик и књижевност - Књижевни модул 2022.
(мастер једногодишње)
у априлском и.р. 18.04.2024. 10:00 Александра . Беговић 0
1348. 21.JD1O02 Савремени токови у лингвистици 1.сем. Језик и књижевност - Модул језик 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 25.04.2024. 09:30 Станислав Р. Станковић 0
1349. 21.JD1O01 Техника научног рада 1.сем. Језик и књижевност - Модул књижевност 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 17.04.2024. 10:00 Александра С. Костић Тмушић 0
1350. 21.SD1I01 Друштвене промене 1.сем. Социологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
1351. 21.SD1I09 Социологија културе 1.сем. Социологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 24.04.2024. 12:30 Зоран Д. Недељковић 0
1352. 21.SD2O01 Социолошке теорије 2.сем. Социологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 12:30 Милојица М. Шутовић 0
1353. 21.SD3O01 Методологија друштвених наука 3.сем. Социологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 05.04.2024. 11:00 Урош В. Шуваковић 0
1354. 20.HD1O01 Методологија квантитативних истраживања у психологији 1.сем. Психологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 20.04.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 0
1355. 20.HD1I03 Развој у породичном систему 1.сем. Психологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 09.04.2024. 09:00 Јелена Љ. Минић 0
1356. 20.HD1I04 Радно окружење и квалитет живота 1.сем. Психологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 22.04.2024. 11:00 Биљана Н. Јаредић 0
1357. 20.HD1I05 Социјални идентитети и међугрупни односи 1.сем. Психологија 2022.
(докторске трогодишње)
у априлском и.р. 11.04.2024. 15:30 Оливера Б. Радовић 0