Последње постављено

Распоред наставе

Распоред испита

14:00ч
31.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
31334 : Општа психопатологија, 3.семестар
Психологија 2009 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Владимир (М) Јовић, наставник
14:00ч
31.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
31434 : Психопатологија - специјални део, 4.семестар
Психологија 2009 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Владимир (М) Јовић, наставник
14:00ч
31.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
31686 : Психосоцијална рехабилитација, 6.семестар
Психологија 2009 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Владимир (М) Јовић, наставник
14:00ч
31.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
318321 : Психотерапија 1, 7.семестар
Психологија 2009 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Владимир (М) Јовић, наставник
10:00ч
31.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
31734 : Психотерапија 1, 7.семестар
Психологија 2018 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Владимир (М) Јовић, наставник
14:00ч
30.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
11824 : Методика наставе историје 2, 8.семестар
Историја 2009 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Здравко (М) Делетић, наставник
14:00ч
30.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
ОАИСО62 : Историја Црне Горе 1796 - 1918., 5.семестар
Историја 2014 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Здравко (М) Делетић, наставник
14:00ч
30.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
11724 : Методика наставе историје 1, 7.семестар
Историја 2014 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Здравко (М) Делетић, наставник
14:00ч
30.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
ОАИСО73 : Технике научног рада, 7.семестар
Историја 2014 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Здравко (М) Делетић, наставник
14:00ч
30.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
11824 : Методика наставе историје 2, 8.семестар
Историја 2014 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Здравко (М) Делетић, наставник
08:00ч
30.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
ИУОС14 : Увод у студије баштине, 1.семестар
Историја уметности 2014 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Марта (М) Вукотић, наставник
08:00ч
30.10.2019.
у октобарском 3 исп.року
ИУОС31 : Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку, 3.семестар
Историја уметности 2014 (Филозофски факултет, основне четворогодишње)
Марта (М) Вукотић, наставник